Belangrijkste Raadsvergadering ECOFIN vlak voor Europese verkiezingen

24-05-2024

 

Hoewel het Europees Parlement momenteel volledig in verkiezingsmodus verkeert, blijven de lidstaten doorgaan met belangrijke inhoudelijke discussies. Eerder deze maand vond een van de laatste economisch-financiële raadsvergaderingen plaats voordat het zomerreces begint,  met verschillende belangrijke onderwerpen en besluiten op de agenda.  

 

Kapitaalmarkten 

De kapitaalmarktunie staat ferm op de agenda van de lidstaten, en zal ook een van de kernonderwerpen zijn richting het volgende mandaat van de Europese Commissie. Een verdere integratie van de kapitaalmarktunie kan burgers ten goede komen door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat iedereen een goed pensioen heeft door verstandig beleggen van spaargelden. Daarnaast kan het de bredere competitiviteit van de Europese economie verbeteren door het financieringslandschap te verbreden en grote hoeveelheden privaat geld te mobiliseren, die essentieel zijn om naast publieke investeringen de nodige transities te financieren.  
 
Op 14 mei hebben de lidstaten via aangenomen conclusies een voorschot genomen op een van de elementen van de kapitaalmarktunie, als voorbereiding op het nieuwe mandaat van de volgende Europese Commissie. De conclusies dienen als leidraad voor de Commissie bij de ontwikkeling van nieuwe wetgeving om de financiële kennis en het begrip bij burgers te verbeteren. Dit moet ervoor zorgen dat zij beter geïnformeerde financiële keuzes kunnen maken en worden aangemoedigd om te beleggen op de Europese financiële markten, wat zowel burgers als (beursgenoteerde) ondernemingen ten goede zal komen. De aanbevelingen richten zich specifiek op het integreren van financiële educatie in schoolcurricula en het uitbreiden van financiële educatie voor volwassenen door middel van evenementen en workshops. 

 

Een ander element dat de integratie van Europese kapitaalmarkten zal bevorderen, is de invoering van nieuwe regels voor bronbelastingprocedures, bekend als het FASTER-initiatief.  Dit initiatief is bedoeld om de bronbelastingprocedures beter te harmoniseren, waardoor dubbele belasting op een efficiëntere manier kan worden voorkomen. Bovendien zal het de procedures versnellen met betrekking tot gemeenschappelijke verklaringen van fiscale woonplaats en de standaardisatie van rapportage voor financiële intermediairs. 

 

Vergrijzing 

De lidstaten hebben ook Raadsconclusies vastgesteld omtrent vergrijzing, met specifieke aandacht voor de impact van deze demografische verschuiving op overheidsfinanciën en productiviteit. Dit is bijzonder relevant in het licht van de nieuwe begrotingsregels die sinds april 2024 van kracht zijn voor de lidstaten. Deze regels bieden meer flexibiliteit voor schuldafbouwprogramma’s, maar houden tegelijkertijd sterk vast aan de EMU-normen van 60% voor de schuldquote en 3% voor het begrotingstekort. Dit heeft tot gevolg dat lidstaten manieren moeten vinden om productiviteit te verhogen met een lager aantal werkende mensen, een ontwikkeling die wordt weerspiegeld in de conclusies. 

 

Verder stellen de conclusies dat de gehele EU de aanbevelingen binnen het Europees Semester moet opvolgen. Een belangrijke aanbeveling is het koppelen van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting, wat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn aanzienlijk zou verbeteren. Het verhogen van de effectieve pensioenleeftijd en het versterken van de houdbaarheid van het pensioenstelsel zijn noodzakelijke overwegingen voor de komende jaren. 
 

Op 21 juni vindt de laatste Raadsvergadering van de ECOFIN ministers voor het zomerreces plaats. 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.