Werkgeversorganisaties roepen leden op tweede golf corona te voorkomen

26-07-2020

In een speciale brief aan de leden roepen de voorzitters van VNO-NCW en MKB-Nederland iedereen op de coronaregels te blijven volgen. Ook wijzen zij op het belang van een goede en vernieuwende aanpak van het kabinet om een tweede opleving van het virus te voorkomen.

 

Sectorprotocollen en veilig werken 

In de brief beschrijven de voorzitters de grote zorgen die ze hebben dat het virus weer oplaait. Ze wijzen de aangesloten branches en sectoren op het belang van het naleven van alle afgesproken sectorprotocollen, de corona basisregels en de handreiking Veilig Werken

 

Innovatieve testmethoden

Bij het voorkomen van een tweede golf kan volgens de ondernemingsorganisaties worden gedacht aan het gebruik van innovatieve testmethoden, het gebruik van apps en het beter gebruiken van data. Zo kunnen we nieuwe gevallen nog veel sneller op het spoor zijn en kunnen we in de toekomst gerichter en regionaal optreden met minder economische schade en een snellere uitdoving van het virus. 

 

Eigen verantwoordelijkheid 

De voorzitters van VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken in de brief dat zij het zo goed mogelijk zullen opnemen voor ondernemers als de overheid de coronamaatregelen weer aanscherpt. Ze wijzen de branches en sectoren echter ook op hun eigen verantwoordelijkheid. ‘We hebben zelf ook een belangrijke rol om het virus actief te bestrijden en te helpen bij het zorgen voor maatschappelijk draagvlak voor alle maatregelen.’ Naleven van de coronaregels is niet alleen van belang voor de samenleving, ‘maar uiteindelijk ook puur eigenbelang om nieuwe vergaande maatregelen te voorkomen’.