'Rapport over Tata Steel goed startpunt voor groene investeringen'

28-03-2024

'Het rapport van Frans Blom en Hans Wijers in opdracht van het Kabinet over Tata Steel Nederland biedt een uitstekend vertrekpunt om met de zogeheten maatwerkafspraak aan de slag te gaan. Duidelijk wordt dat dit leidt tot nieuwe groene investeringen, CO2-reductie en minder lokale overlast en een schonere omgeving.' Dat zegt VNO-NCW naar aanleiding van het vandaag verschenen rapport. 

 

Groen-staal plan is goed onderbouwd

De onderzoekers maken duidelijk dat het Groen Staal-plan van Tata goed is onderbouwd en dat dit een grote kans van slagen heeft. Ook signaleert het rapport duidelijk dat duurzame staalproductie in Nederland alleen tot stand kan komen met behulp van de overheid, net zoals in andere EU-landen.

Andere scenario's zijn ook beschreven in het rapport, maar vragen een grotere investering van de overheid en leiden tot grotere risico’s. Zo leidt een sluiting van Tata weliswaar tot de grootste reductie van de lokale impact, maar leidt het ook tot verlies van hoogwaardige werkgelegenheid (negenduizend directe banen en een veelvoud aan indirecte banen) én hoge publieke uitgaven. Die keuze is daarom niet in het belang van Nederland en Europa dat juist behoefte heeft aan een hoogwaardige en schone eigen staalindustrie. Bovendien is Tata verweven met tal van andere bedrijven en kennisinstellingen.

 

‘Snelheid geboden’

Het rapport laat volgens de ondernemersorganisatie verder goed zien dat een snelle keuze over de toekomst van Tata nu nodig is om meerdere redenen. Zo hebben omwonenden behoefte aan duidelijkheid, evenals Tata zelf dat moet kunnen investeren in nieuwe productieprocessen en fabrieken. Ook de omgeving, toeleveranciers, kennispartners en medewerkers moeten weten waar ze aan toe zijn.

 

Energiekosten verlagen

De schrijvers van het rapport geven tot slot aan dat voor Tata, maar ook voor de rest van de Nederlandse industrie, extra beleid nodig is om te zorgen voor goedkopere (groene) energie. Hierbij zal volgens de rapportschrijvers onder meer actief gestuurd moeten worden op meer aanbod van duurzame energie, flexibele afname en een gelijk speelveld als het gaat om kosten van energienet, belastingen en subsidies.