Het nieuws

21-01-2022

Zero tolerance. Iedereen moet zich in elk opzicht en op elk moment veilig voelen op het werk.

21-01-2022

In de Tweede Kamer is brede steun voor een snelle opening van de economie, zo werd duidelijk in het debat.

16-08-2018

Ondernemers merken steeds meer dat hun bedrijf lijdt onder een tekort aan arbeidskrachten. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

07-08-2018

Vandaag is de geactualiseerde blokkeringsverordening van de EU in werking getreden.

26-07-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het een goed teken dat Donald Trump en Jean-Claude Juncker, de onderhandelingen hebben voortgezet.

17-07-2018

Het Europees handelsverdrag met Japan zorgt voor Nederlandse kansen en versterkt de handelsregels.

16-07-2018

Universiteiten kunnen de aanmeldingen voor de studie AI niet meer aan. Tijd voor een actieplan, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland.

13-07-2018

'Op papier klopt het innovatie- en topsectorenbeleid, maar als het gaat om de uitvoering zijn we er niet gerust op', zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland.

13-07-2018

Het is té makkelijk en onjuist om alleen naar werkgevers te kijken wanneer bij een werknemer een burn-out dreigt.

12-07-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voorlopig positief over de strategie die de Britse premier May uiteenzet voor de Brexit.

10-07-2018

Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over de vandaag gepresenteerde sectorplannen voor een Klimaatakkoord.

05-07-2018

De Tweede Kamer stemde donderdag in met een wetsvoorstel dat de gevolgen bij ontslag op een aantal punten verbetert.

04-07-2018

Nederland vertrouwt in het handelsgeschil met de Verenigde Staten op de Europese Unie.

04-07-2018

‘Nederland moet zich in Europees verband hard maken voor nieuwe handelsafspraken met de Verenigde Staten (VS).'

03-07-2018

De bedrijfslevenorganisaties zijn trots op de resultaten die werkgevers halen in het banenplan voor mensen met een beperking.

03-07-2018

De vliegbelasting die vanaf 2021 geldt, lijkt niets meer te zijn dan het jaarlijks binnenhalen van 200 miljoen euro.

03-07-2018

'De komst van de Global Entrepreneurship Summit (GES) naar Nederland is een goede zaak.' Dat zegt Hans de Boer.

02-07-2018

Een collectief van bedrijven, regionale werkgeversorganisaties, provincies en financiële instellingen overhandigde vandaag een Regiodeal circulaire economie aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.