Het nieuws

Kabinet en bedrijfsleven werken samen aan stikstofprobleem
17-08-2022

Op korte termijn gaan kabinet en het bedrijfsleven werken aan innovatieve oplossingen voor het stikstofprobleem. Zo moet de economie weer verder kunnen.

Conjunctuurenquête
15-08-2022

‘Meer dan de helft van de ondernemers kan de gestegen kosten voor een klein gedeelte of helemaal niet doorberekenen aan hun klanten’.

15-11-2018

Meer dan een kwart van alle ondernemers ervaart productieproblemen door een tekort aan personeel, blijkt uit de meest recente COEN-enquête van onder meer VNO-NCW en MKB-Nederland.

14-11-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het positief dat de Britse en Brusselse onderhandelaars een overeenkomst hebben over de Brexit

14-11-2018

De Tweede Kamer is het bedrijfsleven op belangrijke punten tegemoet komen tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van EZK.

14-11-2018

Ten minste 10 procent van het ondermijningsfonds van 100 miljoen euro moet worden gereserveerd voor publiek-private samenwerking tegen ondermijning.

13-11-2018

Flinke extra administratieve lasten als het gaat om kleine of flexibele contracten. Daar dreigen ondernemers mee opgezadeld te worden door het Europees Parlement.

12-11-2018

‘Industriële bedrijven moeten steekproeven kunnen doen om de veiligheid op de werkvloer te bewaken. Daarvoor zijn nieuwe regels nodig.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op een alcohol- en drugstest die Nedcar laat uitvoeren onder personeel.

08-11-2018

Het is goed dat er een ‘spoorboekje’ met alle stappen, voorzieningen en subsidies voor de Banenafspraak is verschenen, maar dat geeft meteen aan hoe ingewikkeld het aannemen van arbeidsbeperkten is.

07-11-2018

De nieuwe arbeidsmarktwet van het kabinet is een stap vooruit, maar voor ondernemers nog niet in balans.

07-11-2018

De EU moet wereldleider worden in de mondiale revoluties rond klimaat en digitalisering. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Vaste Commissie voor EU-zaken van de Tweede Kamer.

07-11-2018

Het is goed nieuws dat de subsidieregeling praktijkleren in elk geval tot 2023 gehandhaafd blijft.

06-11-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voorstander van een ‘eerlijke loonstrook’ waarop te zien is wat de totale loonkosten van een werkgever zijn, welke premies (zorg, pensioen, sociale zekerheid) en belastingen daarvan worden betaald, en wat de werknemer dan netto verdient.

06-11-2018

Nederland moet succesvol worden in het toepassen van Artificial Intelligence (AI) en een nationale AI-strategie opstellen.

06-11-2018

Het Verenigd Koninkrijk blijft, volgens Britse media, mogelijk onderdeel van de douane-unie. Voor het Nederlandse bedrijfsleven zou dat gunstig zijn. Maar ook dan krijg je huiswerk als ondernemer, waarschuwen VNO-NCW en MKB-Nederland. 'Ondernemers moeten zich blijven voorbereiden op een harde brexit zolang er nog geen akkoord is'.

05-11-2018

R&D-bedrijven maken zich zorgen over de continuïteit van het innovatiebeleid en het aanbod van onderzoektalent in Nederland.

21-10-2018

'Met de heer Wim Kok verliezen we een groot staatsman en een bewonderenswaardige persoonlijkheid. Eerlijk, resultaatgericht en oog voor de mens', zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer in een eerste reactie op het overlijden van oud-premier Wim Kok.

19-10-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd met de handreiking Tenderkosten die staatssecretaris van EZK naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.