Het nieuws

26-11-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het triest dat het kabinet opnieuw genoodzaakt is ingrijpende coronamaatregelen te nemen die ondernemers hard treffen en zijn blij dat het kabinet de uitnodiging van de sociale partners in de Stichting van de Arbeid van vanmiddag om daarover gezamenlijk in gesprek te gaan, heeft aangenomen.

brexit
26-11-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland, evofenedex en de Nederlands Britse Kamer van Koophandel (NBCC) roepen ondernemers op zich goed voor te bereiden op de nieuwe importregels en grenscontroles met het Verenigd Koninkrijk, die vanaf volgend jaar gaan gelden. Er komt een einde aan de uitgestelde douaneaangifte voor importstromen naar het Verenigd Koninkrijk en volledige douaneaangiften en -controles worden ingevoerd.

25-04-2018

De oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit heeft geen meerwaarde. Goede samenwerking tussen de nationale arbeidsinspecties is belangrijker, schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

25-04-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de tijd die staatssecretaris Snel van Financiën bedrijven geeft om de negatieve gevolgen van het schrappen van fiscale concernregeling te voorkomen.

24-04-2018

‘Door diverse wetswijzigingen is in Mexico een stabiel investeringsklimaat ontstaan voor buitenlandse bedrijven. Ook de nieuwe regering kan die verbeteringen straks niet zomaar terugdraaien’.

24-04-2018

In de raden van commissarissen moet meer ruimte worden geboden aan afwijkende inzichten, ervaringen en deskundigheid.

23-04-2018

Het is niet goed dat de looptijd van de 30%-regeling voor expats wordt verkort van acht naar vijf jaar, en dat deze maatregel ook geldt voor bestaande gevallen.

20-04-2018

VNO-NCW ondersteunt de gedachte van staatssecretaris Keijzer, dat de overheid aanbieders van vitale voorzieningen moet beschermen tegen overnames die de nationale veiligheid schaden.

19-04-2018

Er moet na de Brexit een douane-unie komen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Dat hebben VNO-NCW en MKB-Nederland donderdag gezegd tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de gevolgen van de Brexit. Zo’n unie houdt in dat er geen tarieven worden geheven. Grensformaliteiten zullen er echter wel komen.

18-04-2018

Ondernemers die actief zijn op de Duitse markt, maken zich steeds meer zorgen over de beheersing van het Duits van hun medewerkers. Uit een enquête blijkt dat meer dan de helft van de ondernemers de taalkennis van medewerkers en collega's onvoldoende vindt.

16-04-2018

Het kabinet moet meer werk maken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de jaren 2016 en 2017.

12-04-2018

'Ondernemingen die zich duurzaam verbinden met Nederland: daar moeten we het voor ons toekomstig verdienvermogen van hebben.' Die boodschap had VNO-NCW vandaag voor staatssecretaris Menno Snel.

11-04-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat een meerderheid in de Tweede Kamer tegen extra drempels voor het verkrijgen van een exportkredietverzekering heeft gestemd.

11-04-2018

Het is goed dat het kabinet prioriteit geeft aan woningbouw, maar deze opgave moet deel uitmaken van een integrale visie op de fysieke leefomgeving.

09-04-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ontevreden over het concept-wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans van minister Koolmees. Anders dan in het Regeerakkoord aangekondigd wordt het werkgeverschap hiermee niet aantrekkelijker.

05-04-2018

De handelsmissie naar China dit weekend komt op een perfect moment, zegt VNO-NCW-voorzitter en missieleider Hans de Boer. Hij doelt daarmee op het lopende handelsconflict tussen China en de VS.

03-04-2018

Het kabinet moet zorgen dat mensen loonstijgingen sneller in hun portemonnee merken.

29-03-2018

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd met de komst van de nieuwe investeringsbank Invest-NL. Deze moet wel op voldoende afstand van de politiek komen te staan.