Informatie over het Coronavirus voor ondernemers

De maatregelen als gevolg van de Coronauitbraak in Nederland volgen elkaar in snel tempo op. Op deze pagina een overzicht met informatie voor ondernemers van onze brancheorganisaties, onze kennispartners en onszelf. Dit overzicht wordt geregeld geactualiseerd. Laatste update: 20 mei.

Antwoord op ondernemersvragen over het coronavirus
Het KvK Coronaloket is telefonisch te bereiken via tel. 0800 - 21 17 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur).
Op de website: kvk.nl/coronaloket vindt u het antwoord op veelgestelde vragen.

Antwoord op alle overige vragen over het coronavirus
Het landelijk crisisnummer is te bereiken via tel. 0800 - 13 51 (dagelijks bereikbaar tussen 08.00 en 22.00 uur).
Vanuit het buitenland kan gebeld worden met tel. 0031 - 20 205 1351

Is your business affected by the coronavirus?
Government measures to help businesses. If you have questions call the KVK Advice Team: +31 (0) 800 - 21 17 (workdays from 8:30 a.m. until 17:00 p.m.)  Or check the FAQ page

For all other questions about the coronavirus

Please contact: 0800 - 1351 (daily from 8:00 a.m. until 22:00 p.m.) Or check the RIVM website. 

Hulp van de overheid voor ondernemers

 

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis.

 

Snel, eenvoudig en persoonlijk: bereken in 3 stappen hoe jouw bedrijf er (voorlopig) voor staat: de coronacalculator van VNO-NCW en MKB-Nederland.
1. Vul je organisatienaam in en zie welke steunregelingen er voor jouw bedrijf zijn
2. Bekijk en bereken de voor jou relevante steunregelingen
3. Zie welk effect die regelingen hebben op de liquiditeitspositie van je bedrijf.

Alle overheidssteunmaatregelen op een rij:

  • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
   Werkgevers kunnen tot 90% van de loonkosten vergoed krijgen. Aanvragen bij UWV.
   NOW-regeling: Wat en voor wie? (inclusief rekenhulp)
   NOW-regeling: Komt mijn bedrijf ook in aanmerking?
   NOW-regeling: Hoe werkt het?
   NOW-regeling: Hoe vraag ik het aan?
   NOW-regeling: Voor welke werknemers kan ik het aanvragen?
   NOW-regeling: vervangt de oude regeling Werktijdverkorting. Hoe zit dat?
   NOW-regeling: Ik ben een werknemer. Wat betekent de NOW-regeling voor mij?
   Zie onze handreiking NOW voor meer informatie
   Het ministerie van SZW heeft 22 april aangekondigd dat ook werkmaatschappijen met meer dan 20% verlies aanspraak kunnen maken op de NOW. Deze regeling wordt nu uitgewerkt. Ook kijkt het kabinet naar seizoenswerk. 
  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
   De Tozo bestaat uit 2 onderdelen:
   1. Uitkering op bijstandsniveau (1503 euro voor gehuwden/samenwonenden en 1052 voor alleenstaanden) voor zelfstandigen en DGA's die aan het urencriterium voldoen. Hoeft niet te worden terugbetaald, geen partner- of vermogenstoets. 
   2. Een overbruggingskrediet tegen 2% rente met een looptijd van 3 jaar, aflossen op zijn vroegst vanaf januari 2021.
   Grenswerkers met een bedrijf in Nederland maar woonachtig in een ander EU-land kunnen ook een bedrijfskrediet aanvragen - bij de gemeente Maastricht, maar geen uitkering.
   Ook voor zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd geldt dat ze alleen aanspraak kunnen maken op een bedrijfskrediet (via hun eigen gemeente).
   Zelfstandigen die woonachtig zijn in Nederland maar met een bedrijf in een ander EU-land krijgen alleen een uitkering.
   Doe de check: krijg ik Tozo
   Aanvragen bij de gemeente waar u woont.
  • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19
   Eenmalige uitkering van 4.000 euro voor bedrijven die door de maatregelen zijn gesloten of geen/nauwelijks meer omzet hebben. Aanvragen bij RVO.
   Lijst met SBI-codes van branches en sectoren die in aanmerking komen.
   Op 7 april is een tweede aanvulling bekendgemaakt op de lijst en zijn enkele voorwaarden bv rond woon- en vestigingseis versoepeld. Vanaf 15 april kunnen ondernemers in deze sectoren hun aanvraag indienen.
   Vanaf 29 april is het ook mogelijk om op basis van een nevenactiviteit een aanvraag te doen.
   Ontbrekende SBI-code? Meld dit met het speciale formulier bij RVO.
  • Uitstel betalen belasting en wijzigen voorlopige aanslag
   Ondernemers kunnen bijzonder uitstel aanvragen voor betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzetbelasting/btw, kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen. Ook is het mogelijk de g-rekening te deblokkeren. Aanvragen bij de Belastingdienst met een online formulier.
   Vragen over de Energiebelasting
  • Andere belastingmaatregelen
   Het ministerie van Financiën heeft 6 nieuwe belastingmaatregelen aangekodigd. Deze zullen in mei ingaan:
   1. Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling
   2. Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium voor zelfstandigenaftrek
   3. Eenmalig verhoging werkkostenregeling van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever
   4. Verrekenen van te verwachte verliezen dit jaar alvast alvast in aanmerking bij het bepalen van de winst van 2019 voor de vennootschapsbelasting
   5.  Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap met een jaar tot 1 januari 2023
   6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen van rente en aflossing voor maximaal zes maanden
  • Klein Krediet Corona garantieregeling
   Het ministerie van EZK staat voor 95% garant voor 750 miljoen euro aan overbruggingskredieten voor micro- en mkb-ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte, van 10.000 tot 50.000 euro. De looptijd is maximaal 5 jaar, de rente maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. Aanvragen - vanaf medio mei - bij Rabobank, ABN AMRO, ING, Volksbank of Triodos. Mogelijk ook bij andere voor de BMKB geaccrediteerde financiers.
  • Tijdelijke verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C)
   Het ministerie van EZK staat via de BMKB-C voor 90% (mkb) c.q. 80% (grootbedrijf) borg tot 75% van het krediet aan ondernemers. Hiermee kunnen zij makkelijker geld lenen. De premie hiervoor is verlaagd naar 2%, de looptijd verlengd naar 4 jaar. Behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose kan ook via een omzettoets worden gekeken of een ondernemer in aanmerking komt. Aanvragen bij geaccrediteerde banken en andere non bancaire kredietverstrekkers. 
  • Tijdelijke verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C)
   Met de GO-C-regeling helpt de overheid bedrijven die getroffen zijn door corona door garantie te geven op bankleningen en bankgaranties. Het maximale garantiepercentage is 80% voor grootbedrijven en 90% voor het mkb. Het maximum per onderneming is 150 miljoen euro. Aanvragen bij geaccrediteerde financiers. 
  • Tijdelijk gunstiger borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL-C)
   Door de tijdelijk gunstiger Borgstelling MKB-landbouwkredieten kunnen in de kern gezonde bedrijven in de landbouw, visserij en aquacultuur overbruggingskredieten aanvragen tot een maximaal borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen (€ 2,5 miljoen indien de zgn. BL-plus van toepassing is). Het ministerie van LNV staat voor 70% borg voor het gehele overbruggingskrediet. Aanvragen bij geaccrediteerde financiers.

  • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
   Ondernemers die een krediet hebben bij Qredits en uitstel tot aflossing aanvragen, krijgen korting op de rente.
   Lees meer over de Qredits-hulplijn of bel naar 0546-534080 c.q. e-mail op hulp@qredits.nl.
   Sparren over financiële vraagstukken? Bel met een Qredits crisiscoach voor onafhankelijk financieel advies: tel 0546-534085.
  • Corona overbruggingsregeling (COL)
   Het kabinet stelt 100 miljoen euro ter beschikking aan startups, scale-ups, innovatieve mkb-bedrijven en bedrijven zonder bankrelatie voor een overbruggingskrediet - tussen de 50.000 en 2 miljoen euro, tegen een rente van 3%. Vanaf 250.000 euro wordt 25% co-financiering verwacht van aandeelhouders of investeerders. Aanvragen via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). 
  • SEED Capital regeling
   Het ministerie van EZK verhoogt het budget van de SEED Capital­-regeling voor kapitaal aan investeringsfondsen van 22 miljoen naar 32 miljoen euro. Met deze regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen waaronder startups op technologisch (zoals hightech en eHealth) en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal vanuit investeringsfondsen. Aanvragen bij investeringsfondsen.
  • Herverzekeren krediet leveranciers
   De overheid gaat de overeenkomsten van de leveranties herverzekeren, tot een bedrag van in totaal 12 miljard euro. Deze regeling wordt momenteel uitgewerkt.
  • Aanvullend noodpakket landbouwsector
   Voor ondernemers in de sierteeltsector, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector komt het ministerie van LNV met een aanvullend noodpakketvoor geleden schade van in totaal 650 miljoen euro.
  • Aanvullend pakket cultuursector
   Het ministerie van OCW stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector.
  • Extra subsidie voor leerwerkbanen
   Bedrijven die leerwerkbanen aanbieden krijgen een voorschot op hun subsidie. De subsidie voor leerwerkbedrijven in conjunctuur- en contactgevoelige sectoren wordt verhoogd. Het kabinet trekt hier 30 miljoen euro voor uit.
  • Algemene vragen over financiële regelingen
   Een handig overzicht van alle regelingen en de meest gestelde algemene vragen over financiële regelingen.
  • Gratis professionele coaching
   Het ministerie van EZK verhoogt de subsidie aan de Stichting Ondernemersklankbord dat ondernemers in zwaar weer professionele coaching aanbiedt van oud-ondernemers. Hierdoor vervalt de eigen bijdrage. 

Lees meer over het standpunt van VNO-NCW en MKB-Nederland over:

 

Corona: Werk en Inkomen

Hoe zorgen we ervoor dat werkgevers die met een grote terugval in omzet worden geconfronteerd door de coronacrisis nog in staat zijn om de lonen van hun werknemers door te betalen en op die manier de werkgelegenheid en het inkomen van mensen in stand houden?

 

Corona: Financiering (TOGS, BMKB)

De coronacrisis leidt voor veel bedrijven tot liquiditeitsproblemen. Nieuwe maatregelen om de toegang van ondernemingen tot (nood)kredieten te verruimen zijn daarom onderdeel van het noodpakket van de overheid.

 

Corona: Regels en Veiligheid

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn continu met de overheid in gesprek om ondernemers te helpen om de coronacrisis goed door te komen ook als het gaat om de consequenties van overheidsmaatregelen voor bedrijven en sectoren.

 

Corona: (uitstel) Belastingen

Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld.

 

Corona: Handel en Economie

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn in overleg met de overheid om te zorgen dat internationaal opererende bedrijven en branches zo goed mogelijk door de coronacrisis komen.

 

Corona: Bedrijven voor Bedrijven

Ondanks dat veel ondernemers het moeilijk hebben, ontstaan er toch veel mooie initiatieven. Waarbij bedrijven niet alleen de zorg steunen, maar ook elkaar.

 

 

Algemene informatie voor ondernemers en advies voor werkgevers

 

Coronacalculator

De coronacalculator van VNO-NCW en MKB-Nederland zet alle steunmaatregelen eenvoudig op een rij. Ondernemers krijgen snel inzicht in welke regelingen op hen van toepassing zijn, en een indicatie van tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en belastinguitstel. Ook wordt er een indicatie gegeven van de persoonlijke liquiditeitspositie de komende periode, gebaseerd op de eigen bedrijfsgegevens. Alles staat bovendien overzichtelijk in één persoonlijk dashboard. Er is een directe link naar relevante aanvraagformulieren en er wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen. Ga direct naar de calculator.

 

Handreiking van VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN

Coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer (update 9 april).

 

Voorbeeldbrief aan medewerkers

Voor werkgevers die hun medewerkers willen informeren over het coronavirus is dit een voorbeeldbrief (download, word-bestand). 

 

Wat is een protocol?

Protocollen geven richting aan het veilig werken in bedrijven tijdens deze coronatijd. In dit infoblad geven VNO-NCW en MKB-Nederland informatie over de protocollen die branches/sectoren kunnen of moeten opstellen. Lees meer over protocollen in ons Standpunt Corona & regels en veiligheid.

 

Verantwoord winkelen

Met een nieuw protocol voor winkeliers en hun klanten willen ondernemingsorganisaties en het ministerie van Economische Zaken ervoor zorgen dat mensen zo verantwoord mogelijk hun aankopen kunnen doen en winkelmedewerkers op een veilige manier kunnen werken.

 

Rijksoverheid over corona

Op deze pagina biedt de Rijksoverheid informatie voor ondernemers rondom het coronavirus, en op deze pagina informatie voor werkgevers en werknemers.

 

Waar moet je als ondernemer rekening mee houden?

De Kamer van Koophandel heeft een algemeen overzicht van wat je als ondernemer moet weten over het coronavirus.

 

MKB Servicedesk, advieslijn

Gratis advieslijn voor ondernemers met vragen over corona van MKB Servicedesk: bel 088-3523109. Lees ook het coronadossier.

 

Gemeenten en het coronavirus, veelgestelde vragen

De Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG heeft een pagina ingericht met veelgestelde vragen en antwoorden oa over Belastingen voor inwoners en ondernemers en Ondersteuning ondernemers.

 

Toolbox Corona en Banenafspraak

Om werkgevers van medewerkers uit de Banenafspraak te ondersteunen met informatie over relevante wet- en regelgeving en over manieren van omgang en begeleiding, op de werkvloer en daarbuiten, heeft 'Op naar de 100.000 banen' een toolbox 'Corona en Banenafspraak' opgezet.

 

AWVN over het coronavirus en werk

AWVN informeert op deze pagina over de consequenties van het coronavirus voor ondernemingen in hun rol als werkgever.

En op deze pagina vragen en antwoorden over het coronavirus en inclusief werkgeven.

  

Informatie van ArboNed: Coronavirus en werk: alles wat u moet weten

Actuele informatie met betrekking tot het coronavirus van ArboNed en op welke manier uw organisatie hiermee kan omgaan. Aanvullend daarop biedt het het werkgeversadvies (pdf) hulp gericht op de werksituatie.

 

Werkgeversadvies HumanCapitalCare

HumanCapitalCare heeft een werkgeversadvies en overzicht van veelgestelde vragen opgesteld over het coronavirus (zowel in het Nederlands als in het Engels). Een compilatie van dit advies is ook opgenomen in de Handreiking van VNO-NCW en MKB-Nederland over omgaan met het coronavirus op de werkvloer.

 

Tips over thuiswerken en privacy van de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe werk je veilig thuis tijdens de coronacrisis? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft 4 tips om op een veilige manier gewoon aan het werk te blijven.

 

Contractuele verplichtingen die niet kunnen worden nagekomen 

Onder omstandigheden kunnen bedrijven als gevolg van de effecten van het coronavirus niet aan de verplichtingen voldoen die ze hebben afgesproken in commerciële contacten (bijvoorbeeld door stilgelegde productie in China). Afhankelijk van wat daarover in overeenkomsten is afgesproken, kunnen bedrijven mogelijk een beroep doen op overmacht ofwel 'force majeure'.

 

Laaggeletterde werknemers

De huidige maatregelen om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, zorgen ervoor dat we veel meer gebruik maken van digitale middelen dan voorheen. Voor mensen met lage taal- en digitale vaardigheden is dat best lastig. Deze website geeft duidelijke en eenvoudige uitleg (zowel in tekst als gesproken) over het corona-virus en de maatregelen.

 

Branchespecifieke hulp, informatie en meldpunten

 

Voor leveranciers en producenten in (bedrijfs)kleding, tapijt en (interieur)textiel:  dossier Coronavirus van Modint

 

Voor technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel: coronadossier van Techniek Nederland

 

Voor zorgaanbieders: financiële steun van zorgverzekeraars 

 

Voor schoenmakers: informatiepagina coronavirus met veelgestelde vragen van de NSV

 

Voor verzekerings- en financiële adviseursinformatiepagina coronavirus met veelgestelde vragen van Adfiz

 

Voor schoonheidsspecialisten: veel gestelde vragen en antwoorden door ANBOS 

 

Voor handel en logistiek: de coronacheck van evofenedex

 

Voor de technologische industrie: het FME Meld & informatiepunt coronavirus

 

Voor watersport en vrije tijd: de HiswaRecron helpdesk

 

Voor retailers (non-food): de InRetail corona special

 

Voor ondernemers in de metaal: informatiepagina coronavirus door de Koninklijke Metaalunie

 

Voor schilders en onderhoudspecialisten: het OnderhoudNL Meld & informatiepunt coronavirus

 

Voor de pedicure: informatie voor pedicures over het coronavirus door Provoet

 

Voor ZZP'ers: informatie voor zelfstandigen door PZO-ZZP

 

Voor transport en logistiek: de TLN Liveblog Coronavirus

 

Voor slagers: informatiepagina coronavirus door de Koninklijke Nederlandse Slagers

 

Voor autobedrijven en garages: informatiepagina coronavirus door BOVAG

 

Voor horecaondernemers: informatiepagina coronavirus door Koninklijke Horeca Nederland

 

Voor bakkers: de NBOV informatiepagina en overzicht met veelgestelde vragen

 

Voor supermarkten, foodspeciaalzaken en non-food speciaalzaken: www.vakcentrum.nl/corona

 

Internationaal zakendoen en reisadviezen

 

Reisadvies: reis alleen naar het buitenland indien noodzakelijk 
Veel landen nemen ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nieuwe maatregelen zijn niet uit te sluiten, en de situatie kan snel veranderen. Vrachtvervoer en overig professioneel transport geldt nadrukkelijk wel als ‘noodzakelijk verkeer’. Het reisadvies geldt dus niet voor de transportsector en het goederenvervoer. Deze maatregel duurt in eerste instantie tot en met 28 april aanstaande. Daarna wordt bekeken of de maatregel nog steeds nodig is. Meer informatie

Vignet voor werknemers in vitale en cruciale beroepen om de grens met België over te steken

België heeft op 18 maart de grens met het buitenland, dus ook Nederland gesloten voor alle niet-essentiële verkeer. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over. Lees hier de veelgestelde vragen. Voor grensarbeiders gelden specifieke regels.

 

Reisadvies per land

Reisadvies per land door het ministerie van Buitenlandse Zaken

 

Heeft u hulp of informatie nodig?

Neem dan contact op met uw reisverzekeraar of met het ministerie van Buitenlandse Zaken:

 • Telefonisch via +31 247 247 247 (Let op: het is erg druk aan de telefoon. De wachttijd kan flink oplopen)
 • Via Twitter op @24/7BZ

Gratis call met een NL Business Hub

De 16 buitenlandse NL Business Hubs van NLinBusiness staan klaar om ondernemers te helpen bij hun uitdagingen en vragen omtrent internationaal zakendoen in een tijd van onzekerheid. Vanuit de NL Business Hubs is er ook de optie tot een gratis call.

 

Internationaal zakendoen

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus bij internationaal zakendoen? RVO.nl heeft een overzicht. Bekijk de meest gestelde vragen per land of de status van inkomende of uitgaande handelsmissies.

 

Nieuws over coronavirus en de internationale agrosector

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit publiceert dagelijks een update van internationale berichten van de landbouwattachés.

 

Reisrestricties per land van IATA

Handige informatie voor reizigers: alle reisrestricties per land van de International Air Transport Association.

 

Vragen over de wereldhandel van de WHO

De WHO, de Wereldhandelsorganisatie, heeft een pagina ingericht met informatie over COVID-19 en internationale handel (in het Engels). Deze is bedoeld voor overheden, ondernemers, media en publiek.

 

Exportsectorinformatie

Informatie over de impact van het coronavirus op de exportsector en de economische maatregelen die door het kabinet zijn getroffen op de speciale coronapagina van Atradius.

 

Haven van Rotterdam

Alle relevante informatie omtrent COVID-19 van het Havenbedrijf Rotterdam. Daarnaast kunnen ondernemers via deze pagina de nieuwsbrief inzien die wekelijke updates over het coronavirus geeft (in NL en ENG).

 

ILO, International Labour Organisation

De ILO heeft een overzicht gepubliceerd (in het Engels) van de economische gevolgen van het coronavirus op getroffen sectoren en de steunmaatregelen van nationale overheden, werkgevers en werknemers.

 

Algemene informatie over het coronavirus

 

De verspreiding van het coronavirus - realtime data

Klik hier voor meer informatie over de verspreiding via RIVM

 

Vertaling van de RIVM-richtlijnen voor anderstaligen

Het bedrijf Ludejo stelt kosteloos vertalingen van de RIVM-richtlijnen beschikbaar in het Arabisch, Frans, Spaans, Turks en Pools. Zowel te downloaden als pdf als via video's met tekst in beeld. 

 

De situatie in Nederland

Deze maatregelen gelden in Nederland tegen verspreiding van het coronavirus via RIVM.
Op deze pagina van het RIVM staat bovendien het antwoord op veelgestelde vragen over gezondheid, het voorkomen van besmetting, de aanpak in Nederland, het virus en quarantaine.

 

Actuele informatie van de Rijksoverheid

Een totaaloverzicht van het dossier Coronavirus Covid-19.

 

Vraag & aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht

Op www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen gepensioneerde of andere professionals die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug zouden willen keren. Ook zorg- en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen hier terecht.

 

Aan welke regels moeten we ons houden?

 

Het kabinet heeft woensdag 6 mei een versoepeling aangekondigd van een deel van de coronamaatregelen in Nederland worden verlengd. Stapsgewijs komt er meer ruimte in het openbare leven, te beginnen op 11 mei met heropening van contactberoepen, beperkt bezoek in verpleeg- en verzorgingshuizen en (al eerder aangekondigd) basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang. Geleidelijk aan komen er daarna vanaf 1 juni meer versoepelingen. Voorwaarde bij dit alles is: als de ontwikkeling van het virus dit toelaat. Een besluit om meer ruimte te geven kan altijd weer worden teruggedraaid als de situatie daar aanleiding toe geeft.

Op 19 mei zijn enkele van deze maatregelen aangepast. Zo gaat het basisonderwijs volledig open, mag er (beperkt) bezoek in alle verpleeghuizen en telt personeel niet meer mee bij de limiet van 30 gasten in horeca, bioscopen, theaters. Bekijk hier een infographic over deze nieuwe aanpak.

Voor meer gedetailleerde informatie: lees hier de brief van 6 mei van Minister De Jonge aan de Tweede Kamer en hier de brief van 20 mei met de aangepaste regelingen.

 

Lees hier meer informatie over algemene maatregelen op het werk tegen uitbreiding van het coronavirus op de website van de Rijksoverheid

 

 

Het pakket aan maatregelen in de aanpak van het coronavirus bestaat uit:

 

Regels voor het openbare leven

Het nieuwe motto is niet langer: 'Blijf thuis', maar: 'Vermijd drukte'.
Bij het openen van bedrijven gelden nog steeds de RIVM-richtlijnen. Ondernemers en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het toepassen hiervan binnen hun bedrijf en bij de uitoefening van de werkzaamheden. De keuze voor gebruik van niet-medische mondkapjes bij contactberoepen en andere bedrijven ligt bij de ondernemer en klant zelf. Ook moet de 1,5 meter richtlijn toegepast worden én werken contactberoepen op basis van afspraken en een 'check vooraf' om in te schatten of het bezoek een risico vormt voor de gezondheid van de medewerkers en andere klanten. Ondernemers en bedrijven kunnen terecht bij de eigen branchevereniging voor meer informatie over de richtlijnen die gelden (protocollen).

 • Eerder genomen maatregelen / versoepelingen blijven van kracht tot er een nieuwe datum voor geldt:

  Werk zoveel mogelijk vanuit huis voor wie dat kan.
  Winkels nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden. Kijk hier voor een toolkit met informatiemateriaal over verantwoord winkelen.
  Dit geldt ook voor het openbaar vervoer, tot 1 juni.
  Op locaties zoals vakantieparken en campings geldt: maatregelen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen zijn gesloten tot 1 juli.
  Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
  Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is. Op markten mogen alleen kramen staan die levensmiddelen verkopen.
  Burgemeesters hebben de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.
  Onderwijs wordt op afstand gegeven.
  Professionele musici en acteurs mogen oefenen en repeteren op 1,5 meter afstand. Zangkoren en blaasensembles wordt geadviseerd onderzoek af te wachten over het risico op verspreiding van het coronavirus bij hun activiteiten.
 • Maatregelen per 11 mei 2020:

  Het is toegestaan om te mogen starten voor:
  Contactberoepen (para)medisch: diëtist, ergotherapeut, tandprotheticus, keuringsartsen, enz.
  Contactberoepen persoonlijke verzorging: kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.
  Contactberoepen alternatieve geneeswijze: masseur, acupuncturist, chiropractor, homeopaat, enz.
  Overige contactberoepen (m.u.v. sekswerkers): rij-instructeurs en tattooshops
  Bibliotheken
  Buitensport op 1,5m voor alle leeftijdsgroepen, inclusief lesgeven (geen wedstrijden, toernooien of competitie en niet douchen). Kantines/terrassen blijven gesloten.
  Binnen - en buitenzwembaden (niet douchen)

  Een deel van de paramedische beroepen (tandartsen, fyisotherapeuten, medische pedicures) was onder voorwaarden al aan het werk.

 • Maatregelen met ingang van 1 juni 2020, 12.00 uur:

  Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Uitzondering voor mensen uit één huishouden en kinderen tot 12 jaar. Hierbij geldt dat de 1,5 meter gehandhaafd wordt vanaf drie personen.

  Terrassen met zitplaatsen mogen open waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden en hygiënemaatregelen op locatie. Uitzondering voor mensen uit één huishouden en kinderen tot 12 jaar en hulpbehoevenden met begeleiders. Er is geen maximum aan het aantal bezoekers.

  Cafés en restaurants mogen binnen weer open onder voorwaarden:
  o een maximum van 30 personen (exclusief personeel) 1,5 meter afstand en hygiënemaatregelen op locatie 
  o bezoekers moeten reserveren
  o in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

  Hotels: Alle daar verblijvende gasten mogen in het restaurant eten, ook als dit er meer dan 30 zijn. Ook hier wordt de 1,5 meter gehanteerd, tenzij de gasten tot één huishouden behoren.

  Bioscopen en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), onder voorwaarden:
  o een maximum van 30 personen (exclusief personeel) en 1,5 meter afstand
  o bezoekers moeten reserveren
  o in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

  Musea en monumenten met een publieksfunctie
  o bezoekers moeten reserveren
  o in een gesprek vooraf wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

  Muziekscholen en centra voor de kunsten
  o een maximum van 30 personen (exclusief personeel) per gebouw en 1,5 meter afstand

  Voortgezet (speciaal) onderwijs: leerkrachten en leerlingen houden 1,5 meter afstand. Leerlingen komen lopend, op de fiets, met brommer of scooter. Voor leerlingen die verder dan 8 km van school wonen wordt indien gewenst alternatief vervoer georganiseerd. Hygiënemaatregelen op locatie.

  Het openbaar vervoer gaat weer volgens de normale dienstregeling rijden. Het gebruik van (niet-medische) mondkapjes wordt dan verplicht.

 • Vanaf 8 juni 2020:

  Het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang gaan volledig open.

 • Vanaf 15 juni 2020:

  Examens en praktijklessen in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (met inachtneming van hygiëneregels en 1,5 m afstand). 

 • Vanaf 1 juli 2020:

  Gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen op campings en vakantieparken.

  Cafés en restaurants tot maximaal 100 personen (inclusief personeel).

  Bioscopen en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), met een een maximum van 100 personen (incl. personeel).

  Georganiseerde samenkomsten tot 100 personen (uitvaarten, trouwerijen, religieuze bijeenkomsten).

 • Per 1 september 2020 (naar verwachting):

  Sauna’s & wellness
  Coffeeshops
  Kantines
  Binnensport (alle leeftijden, inclusief wedstrijden, maar zonder publiek)
  Buitensport, waaronder betaald voetbal (alle leeftijden, inclusief wedstrijden, maar zonder publiek)
  Fitnessclubs
  Sekswerkers
  Casino's en speelhallen

 • Nog geen datum, beslissing voor 1 september 2020

  Bijeenkomsten en evenementen met meer dan 100 personen
  Middelbaar en hoger beroepsonderwijs, universiteiten

Basisregels

 • Was uw handen, hoest en nies in de binnenkant van de elleboog, schud geen handen, houd 1,5 meter afstand (social distancing), vermijd drukte en werk zoveel mogelijk thuis. 
 • Bij verkoudheidsklachten: blijf thuis en ziek uit. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen kunnen in overleg met hun werkgever wel doorwerken.
  Verkoudsheidsklachten in combinatie met koorts (38 graden of meer) en of benauwdheid: blijf thuis en ziek uit. Ook huisgenoten moeten thuis blijven.
 • Mensen met een kwetsbare gezondheid (ouderen vanaf 70 jaar en of personen met een onderliggende aandoening): wees extra voorzichting. 
 • Voor kinderen tot  en met 12 jaar gelden geen beperkende regels met afstand houden. Zij mogen buiten spelen en ook weer begeleid buiten sporten en bewegen. Kinderen van 13 tot en met 18 moeten wel 1,5 meter afstand houden. Dit geldt ook voor scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen voor kinderen tot en met 18 jaar.
 • Mijd drukte
  Werk zoveel mogelijk thuis
  Reis niet onnodig
  Als het mogelijk is: mijd de spits
  Als het mogelijk is: loop of pak de fiets
  Het openbaar vervoer is schaars: gebruik dat enkel voor noodzakelijke reizen.

Hygiënemaatregelen en medische informatie

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert de volgende maatregelen:

 • Geen handen schudden
 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

 

Wie last heeft van milde gezondheidsklachten moet thuisblijven (als dat niet sowieso al van toepassing was). Milde gezondheidsklachten zijn:

 • Niezen
 • Keelpijn
 • Loopneus
 • Licht hoesten
 • Verhoging tot 38 graden

Dit geldt niet voor medewerkers in de zorg.

Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.
 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over corona

 

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

Het ECDC geeft een dagelijkse update over de stand van zaken in de Europese lidstaten en het Verenigd Koninkrijk.

 

Misverstanden

Op de website van het RIVM staat het antwoord op veelgestelde vragen. 

 

WHO: feit en fictie over het coronavirus

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties heeft een pagina opgericht om broodjeaapverhalen over het coronavirus te ontkrachten (in het Engels).

 

Heeft het zin om een mondkapje te dragen om je te beschermen tegen COVID-19?

In Nederland adviseert het RIVM alleen mondkapjes voor medisch personeel. Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes. De simpele (papieren) mondkapjes beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik van de mondkapjes geeft schijnzekerheid.

 

Wilt u beschermingsmiddelen aanbieden?

Wilt u beschermingsmiddelen aanbieden? Neem dan contact met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, via middelencorona@nfu.nl.

Zij beoordelen op basis van meerdere criteria (niet alleen prijs en levertermijn maar ook CE-certificering, filtercapaciteit, leverzekerheid e.a.) of zij uw voorraden willen afnemen.