Het nieuws

salarisstrook
Vandaag

‘Een werknemer met een bruto salaris van 3.200 euro, verdient eigenlijk 4.322 euro per maand. Dat is ruim een derde meer dan wat mensen zich realiseren. Netto krijgt een werknemer daarvan 2.393 euro op zijn rekening. Als een werkgever een werknemer met een modaal salaris één euro loonsverhoging per uur wil geven, kost dit in werkelijkheid zo’n één euro tachtig. Zo’n tachtig cent gaat naar belastingen en premies.’ Dat en veel meer wordt nu glashelder dankzij de ‘betere loonstrook’ die is ontwikkeld door de Argumentenfabriek in opdracht van het Ministerie van SZW en met steun van o.a. VNO-NCW en MKB-Nederland.

Windenergie
19-09-2023

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft berekend dat de broeikasgasuitstoot in Nederland daalt met mogelijk 46 tot 57 procent in 2030 ten opzichte van 1990.

24-06-2020

Versoepeling geeft ondernemers in tal van sectoren eindelijk weer meer lucht, zoals sportscholen, touringcar- en evenementenbedrijven.

23-06-2020

‘Er dreigt verdere versnippering van onderzoeksgeld. Minister Van Engelshoven legt de wens van de Kamer om meer slagkracht naast zich neer.’

19-06-2020

Het FNV-ledenparlement heeft vandaag toch nog niet gestemd over de uitwerking van het Pensioenakkoord.

19-06-2020

Bijna 250 bedrijven hebben ‘Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery’ getekend, een pleidooi voor duurzaamheid als hoeksteen voor corona-herstelplannen.

18-06-2020

De wetgever zou zich niet hoeven bedienen van dit soort negatieve framing van een groep belastingplichtigen.

17-06-2020

Ondernemers en vakbonden doen er verstandig aan kritisch te kijken naar eerder gemaakte cao-afspraken als dit herstel van de coronacrisis in de weg staa

17-06-2020

‘De stikstofimpasse blokkeert de aanpak om investerend uit de corona-crisis te komen’. Dat schrijven VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vandaag in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

12-06-2020

Het kabinet en sociale partners hebben de gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord afgerond.

11-06-2020

Hans de Boer heeft met 'pijn in het hart', kennis genomen van de beslissing van Unilever om juridisch Brits te worden.

10-06-2020

De coronacrisis slaat nog altijd ongenadig hard toe in het bedrijfsleven, blijkt uit deze derde enquete onder aangesloten branches.

09-06-2020

Maandag presenteerde het Adviescollege Stikstofproblematiek haar eindrapport Niet alles kan overal. ‘De commissie geeft hierin glashelder aan dat er voor de combinatie van natuur- én economisch herstel een krachtige extra impuls nodig is.'

08-06-2020

Het systeem van geborgde zetels voor het bedrijfsleven, de landbouw en de natuur in de besturen van waterschappen moet behouden blijven.

05-06-2020

Bedrijven kunnen maatregelen uit de handreiking overnemen om het risico op besmetting met het coronavirus binnen hun bedrijven tegen te gaan.

04-06-2020

VNO-NCW is teleurgesteld dat de Tweede Kamer zich tegen het handelsverdrag met Zuid-Amerikaanse landen heeft uitgesproken.

03-06-2020

MKB-Nederland is blij dat minister Dekker van Rechtsbescherming een streep zet door het verpandingsverbod voor vorderingen die bedrijven hebben.

02-06-2020

Ondernemers uitdagen om mee te denken over de nieuwe 1,5 meter economie. Het creëren van creatieve, concrete oplossingen waarmee collega’s hun voordeel kunnen doen. Daar draait het om in de 1,5 meter innovatie challenge, die vandaag van start gaat. Het beste idee wordt beloond met een bedrag van 7.500 euro.