Blik op Europa

28-06-2024

Direct na het verse nieuws van de benoemingen op de Europese Top van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, de voorzitter van de Europese Raad en de Hoge Vertegenwoordiger voor Externe Betrekkingen ploft deze Blik op Europa, de laatste vóór het zomerreces, bij u in de elektronische brievenbus.

28-06-2024

Nu de Europese verkiezingsresultaten al twee volle weken achter ons liggen, zijn de volgende stappen om de nieuwe Commissie en het nieuwe Parlement in de startblokken te zetten in volle gang. In dit artikel brengen we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen en data in de komende periode.

20-10-2023

In het kader van de Green Deal heeft de Europese Commissie op 2 november 2022 een voorstel voor de herziening van de richtlijn luchtkwaliteit gepresenteerd. Afgaand op het rapport van het RIVM blijkt dat het behalen van de daarin opgenomen WHO-advieswaarden in 2030 of 2035 niet haalbaar is.

20-10-2023

Op 4 oktober is er in de plenaire sessie een akkoord bereikt over de European Green Bond Standard (EU GBS). Maar wat hield die standaard ook alweer in, en wat betekent dit akkoord voor ondernemers?

20-10-2023

Op 3 oktober heeft de Europese Commissie een lijst van ‘kritieke technologieën’ gepresenteerd die essentieel zijn voor de economische veiligheid van de EU. De lijst van kritieke technologieën is een uitwerking van de Europese strategie voor economische veiligheid die deze zomer is gepubliceerd.

15-09-2023

De State of the European Union speech van Commissie-voorzitter Von der Leyen was een gloedvol betoog van ruim een uur over wat de EU bereikt heeft en wat de toekomstige uitdagingen zullen zijn. Tegenover haar eerdere ‘troonredes’ was er in de SOTEU nu een opmerkelijke verschuiving te zien ten faveure van de economische agenda.

15-09-2023

Onze beleidssecretarissen Europese Zaken hebben de opvallendste thema's uit de State of the European Union speech van 13 september uitgelicht.

15-09-2023

Verschillende Europarlementariërs en leden geven hun reactie op de State of the European Union speech van 13 september.

06-07-2023

Op 28 juni heeft de Europese Commissie een wetgevend voorstel voor een digitale euro gepubliceerd. Even leek indiening uitgesteld te worden tot na de zomer, maar op het laatste moment is op het hoogste niveau besloten om het voorstel toch zoals gepland in te dienen. Wat was de digitale euro ook alweer, wat houdt het voorstel van de Commissie in en waarom willen de EU-instellingen eigenlijk een digitale euro?

06-07-2023

In het laatste volledige Europese jaar voor de verkiezingen staan aanpassing van zowel de begrotingsregels voor EU lidstaten als de eigen begroting van de EU op de agenda.

06-07-2023

Alweer de laatste Blik op Europa vóór het zomerreces. Susan Danger, CEO van de American Chamber of Commerce to the EU, gaat in op de resultaten van de onderhandelingen tussen de EU en de VS m.b.t. de Trade and Technology Council (TTC). Daarnaast aandacht voor het Mercosur handelsakkoord, natuurherstel, de richtlijn over maximale werktemperaturen, hernieuwbare energie, het Stabiliteits- en Groeipact, de EU-begroting en de digitale euro.

06-07-2023

Op 30 en 31 mei vond in Luleå (Zweden) de vierde ministeriële bijeenkomst van de Trade and Technology Council (TCC) plaats. Nu het stof is neergedaald in deze Blik op Europa een terugblik op de vierde ministeriële bijeenkomst van de TTC van Susan Danger, CEO van de American Chamber of Commerce to the EU (AmCham EU).

06-07-2023

Op 1 juli nam Spanje het Europese voorzitterschap over van Zweden. Een van de drie prioriteiten voor het komende half jaar is het aanhalen van de relatie tussen de EU en Latijns-Amerika met als belangrijk onderdeel hiervan het afronden van het Mercosur akkoord. Marhijn Visser geeft aan waarom het Mercosur handelsverdrag van groot belang is voor Nederland en het bedrijfsleven.

06-07-2023

Op 15 juni werd in een bomvolle vergaderzaal van de milieucommissie in Straatsburg gestemd over de natuurherstelwet die werd afgetrapt met het amendement dat de wet naar de prullenbak zou moeten sturen. Met 44 voor, 44 tegen was er geen meerderheid om de wet te verwerpen. Een week later vond de stemming in de milieucommissie plaats om het voorstel aan te nemen met als uitslag weer 44-44. De wet kon dus ook niet worden aangenomen.

06-07-2023

Na een marathonvergadering bereikten de Raad en het Europees Parlement op 30 maart 2023 een akkoord over de richtlijn hernieuwbare energie (RED III). Gezamenlijk moeten de EU-lidstaten in 2030 42,5% hernieuwbare energie produceren. Onderdeel van de deal is dat waterstof voor industrieel gebruik in 2030 voor 42% moet worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen.

06-07-2023

In de zomer van 2022 is er in Europa een aantal hittegolven geweest. Ook dit jaar is het gedurende een aantal aaneengesloten dagen zeer warm weer geweest en zullen er nog een aantal hele warme dagen in volgen in Europa. In EU-lidstaten hebben vakbonden de Europese Commissie opgeroepen tot een Europese richtlijn voor maximale werktemperaturen.

06-07-2023

De Europese Commissie heeft op 20 juni 2023 een strategie voor Europese economische veiligheid gepubliceerd. De strategie zet in op het bevorderen van de economische basis en het concurrentievermogen van de EU, het beschermen tegen economische veiligheidsrisico's, en het aangaan van partnerschappen met derde landen. De strategie bevat vooral aankondigingen die verder moeten worden uitgewerkt en later in het jaar zullen worden gepubliceerd.

25-05-2023

De afgelopen weken stonden de nieuwe Natuurherstelwet en het standpunt van het Europees Parlement over Internationaal Maatschappelijk Ondernemen hoog op de agenda. De Europese plannen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen worden niet alleen door bedrijven in de EU, maar ook door Amerikaanse en Japanse bedrijven nauwgezet gevolgd. Want ook grote bedrijven dáár zullen veelal aan die regels moeten voldoen. Volgende week wordt erover gestemd in het Parlement.