Blik op Europa

23-02-2024

Terwijl de Europese verkiezingen met rasse schreden naderen, wordt er in Brussel koortsachtig gewerkt aan de laatste wetgeving van het huidige mandaat. In deze editie nemen we u mee door recente ontwikkelingen: van goedgekeurde wetgeving die de eindstreep heeft gehaald tot dossiers die nog op hun beurt wachten.

Europees Parlement
23-02-2024

In onze reeks externe bijdragen van politici over het programma van hun partij voor de Europese verkiezingen is deze week het woord aan Anja Haga, lid van het Europees Parlement voor de ChristenUnie/EPP en lijsttrekker van de ChristenUnie voor de Europese verkiezingen

20-12-2023

Markus J. Beyrer, directeur-generaal van de Europese koepel van werkgeversorganisaties BusinessEurope over het afgelopen jaar voor het Europese bedrijfsleven.

20-12-2023

Sigrid Johannisse, Hoofd van de afdeling Economisch en Klimaatbeleid van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU over het afgelopen jaar van de Europese Commissie.

20-12-2023

Op 13 december is tijdens de politieke triloog een akkoord bereikt tussen de Raad, Europese Commissie en het Europees Parlement over de verplichte due diligence regels (IMVO). De tekst ondergaat nu de laatste verfijningen waarna het EP en de Raad een laatste akkoord moeten geven.

20-12-2023

Van 1 januari tot 30 juni 2024 zal België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden. Dit zijn de prioriteiten van België en VBO tijdens het Raadvoorzitterschap.

20-12-2023

Op 1 december 2023 bood minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot namens het Kabinet de ‘Staat van de Unie 2024’ aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aan. In de Staat van de Unie beschrijft het kabinet elk jaar de Europese agenda vanuit Nederland perspectief en geeft daarbij aan welke Europese dossiers prioriteit hebben. Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de boodschap die door de Staat van de Unie 2024 heen klinkt.

20-12-2023

De afgelopen weken zijn, in aanloop naar het Kerstreces en de verder de Europese Verkiezingen van volgend jaar, enkele concrete stappen gezet richting een akkoord omtrent de European Health Data Space (EHDS). De EHDS, die hoopt de uitwisseling van data in de gezondheidszorgsector te verbeteren, zou een van de eerste uitwerkingen van zogenaamde ‘data spaces’ worden van de Commissie.

20-12-2023

Het Europees Parlement en de lidstaten hebben op 14 december een akkoord bereikt over de hervorming van de Elektriciteitsmarktrichtlijn (EMD). De modernisering van de EMD werd voorgesteld naar aanleiding van de hoge elektriciteitsprijzen als gevolg van de inval van Oekraïne en heeft onder meer als doel om elektriciteitsprijzen te stabiliseren.

24-11-2023

In een eerste reactie op de verkiezingsuitslag stelde VNO-NCW dat het belangrijk is dat de nieuwe coalitie een stabiele meerderheid heeft, moet opereren binnen de democratische rechtsstaat en oog moet hebben voor de Nederlandse (handels)positie in de wereld en in de Europese Unie.

24-11-2023

Mendeltje van Keulen, lector Çhanging role of Europe'aan de Haagse Hogeschool, over wat er na de verkiezingen zou moeten gebeuren op een aantal Europese kernthema’s.

24-11-2023

David van Weel, Assistant Secretary General for Emerging Security Issues bij de NAVO, over wat er na de verkiezingen zou moeten gebeuren op een aantal Europese kernthema’s.

24-11-2023

Elisabeth Post, voorzitter TLN, over wat er na de verkiezingen zou moeten gebeuren op een aantal Europese kernthema’s.

24-11-2023

Onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement hebben op 9 november een akkoord gesloten over de uitzonderlijk zwaarbevochten Natuurherstelverordening. Na een wetgevingsproces waarbij het wetsvoorstel meerdere stemmingsrondes ternauwernood overleefde, ligt er nu een akkoord op tafel.

24-11-2023

Op 13 november is er een voorlopig akkoord bereikt over de Critical Raw Materials Act (CMRA). De wet heeft het wetgevingsproces in ruim een half jaar doorlopen, een spreekwoordelijke recordsnelheid voor Brusselse begrippen.

24-11-2023

De onderhandelingen rondom de European Health Data Space (EHDS), zijn in volle gang. De EHDS is een voorgestelde verordening die voorziet de deling van health data op een veilige manier te vergemakkelijken en is een van de eerste van vele data spaces die de Europese Commissie voorziet te introduceren om datadeling in de EU verder te bevorderen

24-11-2023

Op 8 november presenteerde de Europese Commissie een aanpassing op de gecombineerd vervoer richtlijn. Het doel van dit voorstel is om bij het vervoer van goederen gebruik te maken van meer modaliteiten en zo minder uit te stoten dan bij wegvervoer alleen.

20-10-2023

In een zeer bewogen context – een terroristische aanslag in Brussel op de vooravond en een escalerend conflict in het Midden-Oosten – presenteerde de Europese Commissie o