Het nieuws

Tweede Kamer
15-04-2024

Het is goed dat het kabinet in de Voorjaarsnota 2024 de begrotingsteugels aanhaalt en extra geld wil uittrekken voor onder meer een gelijker speelveld voor de industrie (CEI).

Vrouwe Justitia-Klimaat
08-04-2024

De oplossing van het klimaatprobleem is een zaak voor iedereen. Het Nederlands bedrijfsleven heeft zich hieraan gecommitteerd.

22-11-2022

Gisteren kwam de zogeheten Taskforce Doelmatigheid onder leiding van Lodewijk Asscher met een belangrijk advies.

21-11-2022

'Het wetsvoorstel over de waterschappen dat vandaag en morgen wordt behandeld in de Eerste Kamer rammelt op meerdere fronten.’

18-11-2022

‘Nederland behoort wereldwijd tot één van de digitale koplopers. Toch zijn de eerste scheuren zichtbaar in onze digitale economie.'

18-11-2022

'Al 3,5 jaar is er telkens ophef over stikstof -zoals onlangs nog rond de Porthos-uitspraak- maar sukkelen we daarna in slaap en blijven de echte structurele oplossingen uit.'

17-11-2022

Steeds meer ondernemingen ondervinden moeite om op het elektriciteitsnet te worden aangesloten als ze willen verduurzamen.

15-11-2022

Nederlandse ondernemers in alle bedrijfstakken zijn steeds pessimistischer over de Nederlandse economie.

14-11-2022

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over de nieuwe kabinetsplannen op het gebied van kennis & innovatie

13-11-2022

Komende week gaat de langverwachte offerteaanvraag voor de nieuwe onderzeeboten de deur uit bij Defensie.

11-11-2022

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het goed dat het kabinet de drempel om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming energiekosten (TEK) definitief schrapt.

09-11-2022

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de minister van EZK de drempel om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming energiekosten (TEK) verlaagt van 12,5 naar 7 procent.

09-11-2022

De Nederlandse industrie timmert hard aan de weg om te verduurzamen en de klimaatdoelen te halen.

07-11-2022

Kabinet stelt 3,1 mld euro beschikbaar stelt om energie-intensieve (mkb)bedrijven tegemoet te komen vanwege de uitzonderlijk hoge energieprijzen.

04-11-2022

Vijf technische sectoren in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland lanceren vandaag het ‘Aanvalsplan Techniek’ met tal van onconventionele maatregelen.

03-11-2022

Het kabinet heeft zojuist een pakket aan fiscale maatregelen gericht op ondersteuning van het Nederlandse mkb gepresenteerd.

03-11-2022

Het nieuwe kabinetsbeleid voor exportondersteuning pakt nadelig uit voor milieu, mensenrechten en Nederlandse bedrijven.

03-11-2022

Om tempo te krijgen in de woningbouw is naast snelle oplossing van het stikstofprobleem ook een Nationaal Woningbouwberaad nodig.,