Het nieuws

14-06-2024

De geplande versobering van de 30%-regeling - een fiscale regeling die helpt buitenlands talent naar ons land te halen - is slecht voor de toekomst van Nederland.’ Dat blijkt onomstotelijk uit de nieuwe evaluatie van de regeling die vandaag is verschenen,’ aldus ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

14-06-2024

‘Verschillende fiscale regelingen gericht op ondernemers in Box 1 (bijv. met een eenmanszaak) moeten worden omgebouwd naar regelingen die ondernemers helpen door te groeien door te investeren, innoveren en de stap naar werkgeverschap zetten. Dat levert extra economische groei, extra belastinginkomsten op én het versterkt onze toekomstige concurrentiekracht.’

26-04-2023

‘De klimaatplannen van het kabinet lijken gebalanceerd; enerzijds extra verplichtingen, anderzijds extra ondersteuning. Om de klimaatdoelen voor 2030 te halen is het tegelijkertijd het allerbelangrijkste om volledig de focus te leggen op de uitvoering van alle randvoorwaarden die nodig zijn: vergunningen en energie-infrastructuur.

24-04-2023

Het allerbelangrijkste om de klimaatdoelen voor 2030 te halen is om volledig de focus te leggen op de uitvoering van bestaande plannen. Veel extra maatregelen zijn zinloos wanneer vergunningen niet veel sneller worden verleend. En we de bouw van Wind op Zee en van nieuwe infrastructuur voor waterstof, CO2-opslag en elektriciteit niet drastisch versnellen.

14-04-2023

Het bedrijfsleven is ervan overtuigd dat het klimaatdoel van het kabinet van tenminste 55% CO2-reductie in 2030 nog altijd kan worden gehaald. Daarvoor is cruciaal dat de uitvoering van de reeds bestaande plannen wordt versneld en extra reducties mogelijk worden gemaakt.

12-04-2023

Nederland en Frankrijk versterken de samenwerking op het gebied van digitalisering, sleuteltechnologieën en verduurzaming van de industrie. Dit is vastgelegd in een Pact voor Innovatie en Duurzame Groei dat is ondertekend door de Nederlandse ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), de Franse minister Roland Lescure (Industrie) en de voorzitters van Franse en Nederlandse ondernemersorganisaties Geoffroy Roux de Bézieux (MEDEF) en Ingrid Thijssen (VNO-NCW).

11-04-2023

Het bedrijfsleven wil het klimaatdoel van het kabinet van 55% CO2-reductie halen en heeft in de industrieplannen in uitvoering die daar toe op tellen. Maar hoe werkt de Nederlandse maakindustrie aan een klimaatneutrale, circulaire en groene toekomst? Dat laten we zien in de videoserie 'Waar sta jij op de Groene Ladder?

06-04-2023

‘Het kabinet moet een deel van het Klimaatfonds specifiek inzetten voor verduurzaming van het mkb en ondernemers handelingsperspectief bieden.’

04-04-2023

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘We hebben een ijzersterke maakindustrie met prachtige mkb-bedrijven en wereldwijde spelers.

03-04-2023

Het kabinet heeft het in overleg met sociale partners uitgewerkte advies van de SER voor een beter werkende arbeidsmarkt gepresenteerd.

30-03-2023

De diplomatieke posten van Dubai en Brussel komen als beste uit de bus bij de verkiezing voor de Ambassadeprijs 2023.

24-03-2023

We brengen in beeld wat de zes grootste Nederlandse industrieclusters doen om de klimaatdoelen te halen.

24-03-2023

Nederland zit nu drie en half jaar op het stikstofslot en dat slot wordt steeds strakker dicht gedraaid.

23-03-2023

De Nederlandse industrie is nodig voor welvaart en welzijn, én gaat ons helpen met de energietransitie. Dat zegt minister Micky Adriaansens van EZK.

16-03-2023

De ondernemersorganisaties benadrukken in een eerste reactie het belang van stabiel overheidsbeleid komende jaren.

15-03-2023

Krappe arbeidsmarkt, regeldruk, belastingen. Het ondernemingsklimaat is er de afgelopen vijf jaar niet beter op geworden, vinden ondernemers.

14-03-2023

Irene Linthorst wordt met ingang van 1 augustus de nieuwe directeur Beleid bij VNO-NCW en MKB-Nederland.

14-03-2023

Versnelling van klimaatbeleid voor industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving is nu vooral gebaat bij actie én uitvoeren bestaande plannen.