Het nieuws

Plenaire zaal Tweede Kamer
23-11-2023

In een eerste reactie op de verkiezingen hebben VNO-NCW en MKB-Nederland gisteravond alle winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen gefeliciteerd. ‘Hoewel de definitieve uitslag nog onderweg is, evenals de aantallen voorkeursstemmen, heeft zich een flinke verschuiving van het politieke landschap afgetekend’, aldus de ondernemersorganisaties.

Enquete
15-11-2023

‘Aan het begin van het vierde kwartaal ziet bijna 20 procent van de ondernemers ‘onvoldoende vraag’ als voornaamste belemmering.'

17-10-2022

Om internationale handelsketens te verduurzamen is het belangrijk dat Europese bedrijven hun krachten bundelen.

14-10-2022

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn te spreken over de nieuwe Agenda voor het Ondernemingsklimaat. 'Aandacht voor maatwerk is belangrijk.'

14-10-2022

VNO-NCW en MKB-Nederland vrezen dat het voorstel voor de tegemoetkomingsregeling niet toereikend is om ondernemers voldoende te helpen.

11-10-2022

Bedrijven die de nieuwe Tax Governance Code gebruiken maken hun bijdrage aan de samenleving expliciet zichtbaar.

11-10-2022

‘Het stilleggen van grote delen van de basisindustrie door hoge energieprijzen is gevaarlijk voor strategische onafhankelijkheid van Europa’.

10-10-2022

Invoering van de Wet Toekomst Pensioenen wordt uitgesteld.

10-10-2022

Financiële problemen maken ondernemers extra kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit en afpersing, zowel digitaal als fysiek.

10-10-2022

pensioenspecialisten en bestuurders van de Pensioenfederatie, VNO-NCW en MKB-Nederland, CNV, LTO Nederland en FNV gaan uitgebreid in op het belang van de nieuwe pensioenwet.

05-10-2022

‘Johan Remkes heeft een doorwrochte analyse opgeleverd die helpt om uit de stikstofimpasse te komen, zowel op de korte als de lange termijn.'

04-10-2022

Tegemoetkoming energiekosten (TEK) met terugwerkende kracht in de maak voor het energie-intensieve mkb.

04-10-2022

Naast het kleinere energie-intensieve mkb komen ook steeds meer grotere industriële (mkb) bedrijven in de basisindustrie in de problemen door de extreem hoge energieprijzen.

26-09-2022

Invoering aanschafbelasting (bpm) per 2025 op diesel bestelauto nauwelijks effect op terugdringen CO2-uitstoot

23-09-2022

‘Beslis sneller over netuitbreidingen, benut het bestaande net beter en versnel duurzame alternatieven voor elektriciteit.'

23-09-2022

In de politiek is breed draagvlak om het mkb in deze moeilijke tijd te steunen

20-09-2022

Het is goed dat het kabinet met verschillende maatregelen actie onderneemt om de koopkracht van burgers te verbeteren.

16-09-2022

Sectoren hebben plannen gemaakt die onderdeel worden van het covid-beleid voor de lange termijn. Hopelijk zijn de plannen nooit nodig, zeggen de werkgeversorganisaties.