Het nieuws

17-05-2024

Royal Cosun (Grootbedrijf), Lagemaat Sloopwerken BV (MKB) en Fairphone (Plaquette voor duurzaam ondernemerschap) zijn de winnaars van de Koning Willem I Prijzen 2024.

16-05-2024

‘Het Hoofdlijnenakkoord van de vier partijen heeft gerichte aandacht voor de reële zorgen van burgers én bedrijven. Het komt nu aan op de uitvoering. De ondernemersorganisaties gaan daarom graag in op de uitnodiging tot verdere uitwerking (met kabinet en bonden), onder meer om ons ondernemersklimaat weer te versterken en gericht te investeren in de regio.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie. Met name de nadruk op stabiel beleid, het verdienvermogen en de herintroductie van degelijke budgettaire spelregels spreekt aan. ‘Alleen zo creëren we stabiliteit en zekerheid die ondernemers nodig hebben om te kunnen investeren in de grote opgaven.’

09-05-2023

‘De president van De Nederlandsche Bank (DNB) wijst terecht op de gevaren van een dreigende loon-prijsspiraal.’

08-05-2023

Vanwege onder meer de energietransitie, de opkomst van de circulaire economie en groei is komende jaren meer ruimte nodig voor werk- en maaklocaties.

26-04-2023

‘De klimaatplannen van het kabinet lijken gebalanceerd; enerzijds extra verplichtingen, anderzijds extra ondersteuning. Om de klimaatdoelen voor 2030 te halen is het tegelijkertijd het allerbelangrijkste om volledig de focus te leggen op de uitvoering van alle randvoorwaarden die nodig zijn: vergunningen en energie-infrastructuur.

24-04-2023

Het allerbelangrijkste om de klimaatdoelen voor 2030 te halen is om volledig de focus te leggen op de uitvoering van bestaande plannen. Veel extra maatregelen zijn zinloos wanneer vergunningen niet veel sneller worden verleend. En we de bouw van Wind op Zee en van nieuwe infrastructuur voor waterstof, CO2-opslag en elektriciteit niet drastisch versnellen.

14-04-2023

Het bedrijfsleven is ervan overtuigd dat het klimaatdoel van het kabinet van tenminste 55% CO2-reductie in 2030 nog altijd kan worden gehaald. Daarvoor is cruciaal dat de uitvoering van de reeds bestaande plannen wordt versneld en extra reducties mogelijk worden gemaakt.

12-04-2023

Nederland en Frankrijk versterken de samenwerking op het gebied van digitalisering, sleuteltechnologieën en verduurzaming van de industrie. Dit is vastgelegd in een Pact voor Innovatie en Duurzame Groei dat is ondertekend door de Nederlandse ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), de Franse minister Roland Lescure (Industrie) en de voorzitters van Franse en Nederlandse ondernemersorganisaties Geoffroy Roux de Bézieux (MEDEF) en Ingrid Thijssen (VNO-NCW).

11-04-2023

Het bedrijfsleven wil het klimaatdoel van het kabinet van 55% CO2-reductie halen en heeft in de industrieplannen in uitvoering die daar toe op tellen. Maar hoe werkt de Nederlandse maakindustrie aan een klimaatneutrale, circulaire en groene toekomst? Dat laten we zien in de videoserie 'Waar sta jij op de Groene Ladder?

06-04-2023

‘Het kabinet moet een deel van het Klimaatfonds specifiek inzetten voor verduurzaming van het mkb en ondernemers handelingsperspectief bieden.’

04-04-2023

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘We hebben een ijzersterke maakindustrie met prachtige mkb-bedrijven en wereldwijde spelers.

03-04-2023

Het kabinet heeft het in overleg met sociale partners uitgewerkte advies van de SER voor een beter werkende arbeidsmarkt gepresenteerd.

30-03-2023

De diplomatieke posten van Dubai en Brussel komen als beste uit de bus bij de verkiezing voor de Ambassadeprijs 2023.

24-03-2023

We brengen in beeld wat de zes grootste Nederlandse industrieclusters doen om de klimaatdoelen te halen.

24-03-2023

Nederland zit nu drie en half jaar op het stikstofslot en dat slot wordt steeds strakker dicht gedraaid.

23-03-2023

De Nederlandse industrie is nodig voor welvaart en welzijn, én gaat ons helpen met de energietransitie. Dat zegt minister Micky Adriaansens van EZK.

16-03-2023

De ondernemersorganisaties benadrukken in een eerste reactie het belang van stabiel overheidsbeleid komende jaren.

15-03-2023

Krappe arbeidsmarkt, regeldruk, belastingen. Het ondernemingsklimaat is er de afgelopen vijf jaar niet beter op geworden, vinden ondernemers.