Het nieuws

14-06-2024

De geplande versobering van de 30%-regeling - een fiscale regeling die helpt buitenlands talent naar ons land te halen - is slecht voor de toekomst van Nederland.’ Dat blijkt onomstotelijk uit de nieuwe evaluatie van de regeling die vandaag is verschenen,’ aldus ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

14-06-2024

‘Verschillende fiscale regelingen gericht op ondernemers in Box 1 (bijv. met een eenmanszaak) moeten worden omgebouwd naar regelingen die ondernemers helpen door te groeien door te investeren, innoveren en de stap naar werkgeverschap zetten. Dat levert extra economische groei, extra belastinginkomsten op én het versterkt onze toekomstige concurrentiekracht.’

01-12-2023

VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen leidt een delegatie van zo'n 50 bedrijven tijdens het bezoek van demissionair minister-president Rutte en minister van Economische Zaken en Klimaat Adriaansens van 4 tot en met 6 december aan de Verenigde Staten. Het bezoek is gericht op de halfgeleiderindustrie.

30-11-2023

Meerdere leden van VNO-NCW (de VNCI, de Vereniging van Afvalbedrijven en Plastics Europe) en de Versnellingstafel Chemische Recycling hebben de handen ineen geslagen om in kaart te brengen hoe de weg naar groen (circulair) plastic er uitziet komende jaren. KPMG onderzocht dit voor hen evenals de kansen en risico’s die er zijn. Met het KMPG-rapport willen de organisaties samen met VNO-NCW en de overheid zorgen dat er veel meer plastic gerecycled wordt komende jaren. ‘Nederland doet dit al goed, maar om echt een verschil te maken zijn meer ambitieuze stappen nodig’, aldus alle betrokken partijen.

23-11-2023

In een eerste reactie op de verkiezingen hebben VNO-NCW en MKB-Nederland gisteravond alle winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen gefeliciteerd. ‘Hoewel de definitieve uitslag nog onderweg is, evenals de aantallen voorkeursstemmen, heeft zich een flinke verschuiving van het politieke landschap afgetekend’, aldus de ondernemersorganisaties.

15-11-2023

‘Aan het begin van het vierde kwartaal ziet bijna 20 procent van de ondernemers ‘onvoldoende vraag’ als voornaamste belemmering.'

13-11-2023

’Het is goed dat het demissionaire Kabinet met een nieuw concept wetsvoorstel de vaart wil houden in het opstellen van wetgeving rond het zelfstandig ondernemerschap. Een belangrijk deel van de concept maatregelen vloeit hierbij voort uit wat eerder door sociale partners is voorgesteld vanuit het SER-MLT-advies. Dit neemt niet weg dat VNO-NCW en MKB-Nederland ook grote zorgen hebben over onderdelen van de nieuwe concept wet die kunnen leiden tot hernieuwde onzekerheid in de markt bij zowel zelfstandigen als opdrachtgevers. Dat en meer schrijven ze in hun inbreng bij de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel.

08-11-2023

In de financieel-economische keuzes van de politieke partijen is weinig oog voor het toekomstig verdienvermogen en het vergroten van de welvaart van alle Nederlanders. Dat valt op te maken uit de doorrekeningen van het Centraal Plan Bureau.

03-11-2023

Er moet meer waardering komen voor ondernemers. Dat zegt VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz in Haagse Bluf, de podcast van VNO-NCW.

02-11-2023

Doel is de overgang beter bespreekbaar te maken op de werkvloer en handvatten te bieden voor ondersteuning van vrouwen met klachten.

02-11-2023

De woensdag gepresenteerde investeringsplannen van de netbeheerders zijn fors. In totaal wordt voor 8 miljard geïnvesteerd in het elektriciteitsnet komende jaren. Dat is een goede zaak en keihard nodig. Maar naast geld is er ook meer technisch personeel nodig. Zorgen zijn er over het vooruitschuiven in de tijd van grote infrastructurele projecten.

01-11-2023

Uit een verkiezingsenquête onder ondernemers blijkt dat de meerderheid van de ondernemers zeer bezorgd is over de Nederlandse politiek.

30-10-2023

De Tweede kamer heeft op de laatste vergaderdag voor het verkiezingsreces ingestemd met een amendement om al in 2024 zo’n 55 miljoen extra te investeren in de aanpak van netcongestie. Een resultaat van een gezamenlijke lobby van netbeheerders, VNO-NCW en MKB-Nederland.

26-10-2023

‘De huidige aanpak van het kabinet met o.a. het Programma Verduurzaming Industrie, de maatwerkafspraken en het Actieplan voor het zogenoemde Cluster 6 werpt zijn vruchten af’, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving.

26-10-2023

Ter verhoging van onze economische weerbaarheid en behoud van innovatieve maritieme sector op wereldniveau hebben overheid en bedrijfsleven vandaag een belangrijke stap gezet.

25-10-2023

We hebben als Nederland een sterke maakindustrie die essentieel is voor ons toekomstige verdienvermogen, voor onze geopolitieke onafhankelijkheid en voor het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken zoals het klimaatprobleem.

25-10-2023

We moeten ons niet in slaap laten sussen door de sterke digitale positie van Nederland in Europa en de progressie die we maken. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de voortgangsrapportage van de kabinetsstrategie Digitale Economie van het ministerie van EZK.

23-10-2023

Een nationaal coördinator vanuit de overheid, informatiedeling tussen poortwachters in de keten en een onderling waarschuwingssysteem om criminelen te weren.