Het nieuws

europa-imvo
01-06-2023

Het Europees Parlement heeft vandaag een akkoord bereikt over Europese wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bankbiljetten
01-06-2023

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de banken in samenwerking met De Nederlandse Bank (DNB) eerste stappen hebben gezet om de balans bij witwasonderzoek te herstellen. De aanpak van witwassen leidt bij ondernemers tot veel administratieve lasten, hoge kosten, lange doorlooptijden bij en soms zelfs uitsluiting van het verkrijgen van essentiële bancaire diensten. De ondernemersorganisaties pleiten al langer voor een effectiever en efficiënter systeem rond het tegengaan van crimineel geld. DNB constateerde in september vorig jaar ook dat het huidige systeem niet in balans is.

17-11-2022

Steeds meer ondernemingen ondervinden moeite om op het elektriciteitsnet te worden aangesloten als ze willen verduurzamen.

15-11-2022

Nederlandse ondernemers in alle bedrijfstakken zijn steeds pessimistischer over de Nederlandse economie.

14-11-2022

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over de nieuwe kabinetsplannen op het gebied van kennis & innovatie

13-11-2022

Komende week gaat de langverwachte offerteaanvraag voor de nieuwe onderzeeboten de deur uit bij Defensie.

11-11-2022

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het goed dat het kabinet de drempel om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming energiekosten (TEK) definitief schrapt.

09-11-2022

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de minister van EZK de drempel om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming energiekosten (TEK) verlaagt van 12,5 naar 7 procent.

09-11-2022

De Nederlandse industrie timmert hard aan de weg om te verduurzamen en de klimaatdoelen te halen.

07-11-2022

Kabinet stelt 3,1 mld euro beschikbaar stelt om energie-intensieve (mkb)bedrijven tegemoet te komen vanwege de uitzonderlijk hoge energieprijzen.

04-11-2022

Vijf technische sectoren in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland lanceren vandaag het ‘Aanvalsplan Techniek’ met tal van onconventionele maatregelen.

03-11-2022

Het kabinet heeft zojuist een pakket aan fiscale maatregelen gericht op ondersteuning van het Nederlandse mkb gepresenteerd.

03-11-2022

Het nieuwe kabinetsbeleid voor exportondersteuning pakt nadelig uit voor milieu, mensenrechten en Nederlandse bedrijven.

03-11-2022

Om tempo te krijgen in de woningbouw is naast snelle oplossing van het stikstofprobleem ook een Nationaal Woningbouwberaad nodig.,

01-11-2022

De uitspraak van de Raad van State is de zoveelste dramatische plotwending en legt onze economie en de energietransitie in feite aan de ketting.

28-10-2022

Betrokkenheid van de Nederlandse defensie-industrie bij de aanschaf van nieuwe onderzeeboten is essentieel.

25-10-2022

Tot en met het tweede kwartaal 2022 zijn in het bedrijfsleven 65.700 nieuwe banen gerealiseerd voor mensen uit de doelgroep Banenafspraak.

18-10-2022

‘Het is goed dat het kabinet gehoor geeft aan de maatschappelijke zorgen over de extreem gestegen energielasten.`