Het nieuws

14-06-2024

De geplande versobering van de 30%-regeling - een fiscale regeling die helpt buitenlands talent naar ons land te halen - is slecht voor de toekomst van Nederland.’ Dat blijkt onomstotelijk uit de nieuwe evaluatie van de regeling die vandaag is verschenen,’ aldus ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

14-06-2024

‘Verschillende fiscale regelingen gericht op ondernemers in Box 1 (bijv. met een eenmanszaak) moeten worden omgebouwd naar regelingen die ondernemers helpen door te groeien door te investeren, innoveren en de stap naar werkgeverschap zetten. Dat levert extra economische groei, extra belastinginkomsten op én het versterkt onze toekomstige concurrentiekracht.’

18-10-2023

Met het oog op de verduurzaming van bedrijven is het keihard nodig dat het bestaande net zo goed mogelijk wordt benut en uitbreiding en verzwaring van het stroomnet fors worden versneld. Het overal overvolle stroomnet vraagt om nieuwe creatieve oplossingen en het is goed dat overheid, netbeheerders en installateurs daarmee nu aan de slag gaan, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de vergaande plannen die minister Jetten van Klimaat en Energie vandaag met de netbeheerders heeft gepresenteerd. Zij roepen op om alles in het werk te stellen om toegang tot het stroomnet te verbeteren.

17-10-2023

Met het wetsvoorstel wordt de uitvoering van de banenafspraak op onderdelen vereenvoudigd.

16-10-2023

GroenLinks/PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans wil ondernemers duidelijkheid bieden, onder meer over de noodzaak tot verduurzaming.

13-10-2023

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat het kabinet met het vandaag gepresenteerde programma ‘Ruimte voor economie’ erop stuurt dat er voldoende fysieke plek blijft voor bestaande en nieuwe locaties om te werken.

12-10-2023

‘De nieuwe studie van CPB en PBL naar fossiele subsidies is een goede aanvulling op het maatschappelijk debat over fossiele subsidies.'

11-10-2023

Het kabinet moet nu maatregelen nemen om tempo te brengen in woningbouw, bijvoorbeeld rond financiering van nieuwbouw, om de huidige dip weer om te keren in een stijgende lijn. Ook moeten er meer locaties komen voor woningbouw. Daarnaast is er ruimte nodig voor bedrijvigheid en de circulaire economie.

06-10-2023

9 tot en met 12 oktober economische missie naar Marokko / 17 tot en met 21 oktober staatsbezoek Zuid-Afrika

04-10-2023

Vandaag hebben meerdere bestuurders van ondernemersorganisaties verspreid over het hele land een gastles over de Europese Unie verzorgd op een basisschool bij hen in de buurt.

29-09-2023

Ruimtelijk beleid moet meer rekening moet houden met wat er nodig is voor de circulaire economie.

28-09-2023

‘Meer oog voor de mantelzorger door minder regels en goed overleg’

25-09-2023

‘Uitkijken dat we maakindustrie niet wegjagen', zegt Caroline van der Plas in de eerste aflevering van de verkiezingspodcast van VNO-NCW.

22-09-2023

De pogingen van de Tweede Kamer om meer aan bestaanszekerheid te doen ondermijnen tegelijkertijd de motor van diezelfde bestaanszekerheid: de bedrijvigheid in Nederland die zorgt voor de banen en de belastinginkomsten om de bijstand en de AOW te betalen.

21-09-2023

‘Een werknemer met een bruto salaris van 3.200 euro, verdient eigenlijk 4.322 euro per maand. Dat is ruim een derde meer dan wat mensen zich realiseren. Netto krijgt een werknemer daarvan 2.393 euro op zijn rekening. Als een werkgever een werknemer met een modaal salaris één euro loonsverhoging per uur wil geven, kost dit in werkelijkheid zo’n één euro tachtig. Zo’n tachtig cent gaat naar belastingen en premies.’ Dat en veel meer wordt nu glashelder dankzij de ‘betere loonstrook’ die is ontwikkeld door de Argumentenfabriek in opdracht van het Ministerie van SZW en met steun van o.a. VNO-NCW en MKB-Nederland.

19-09-2023

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft berekend dat de broeikasgasuitstoot in Nederland daalt met mogelijk 46 tot 57 procent in 2030 ten opzichte van 1990.

19-09-2023

Reactie gezamenlijke ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland op Miljoenennota

18-09-2023

Vooruitlopend op Prinsjesdag hebben VNO-NCW en MKB-Nederland deze zomer brancheorganisaties gevraagd hoe zij naar de economie kijken. Dat is behoorlijk somber. Zo denkt de helft (50%) van de brancheorganisaties dat de economie zal verslechteren komende tijd. Slechts 8% denkt dat het beter zal worden.