Het nieuws

Rotterdam
03-07-2022

‘Stop de vrije val van ons vestigingsklimaat’. Dat is in het kort de boodschap van een opinieartikel van Ingrid Thijssen, VNO-NCW-voorzitter, in NRC vandaag.

landbouw
01-07-2022

Het benoemen van een bemiddelaar om de boeren weer aan tafel te krijgen is een goed idee en moet zo snel als mogelijk gebeuren.

28-10-2021

Van 31 oktober tot en met 4 november reist een delegatie bestaande uit 50 Nederlandse ondernemingen af naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en de Expo 2020 Dubai. De handelsmissie staat onder leiding van minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Tom de Bruijn en VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen (zakelijk missieleider).

26-10-2021

‘Maak van het Adviescollege Toetsing Regeldruk een echte waakhond'. Deze oproep deden VNO-NCW en MKB-Nederland deze week aan de Tweede Kamer. Instrumenten als de MKB-toets, internetconsultatie en advies van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) blijken in de praktijk onvoldoende effectief om onnodige regeldruk tegen te gaan. Een waakhond met scherpe tanden ontbreekt.

26-10-2021

Er komen steeds meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Uit nieuwe cijfers van het UWV blijkt dat er in het tweede kwartaal 5.451 extra banen bijkwamen voor mensen met een arbeidsbeperking, waar dit begin dit jaar door de coronacrisis nog terugliep.

25-10-2021

Nieuwe toekomstcheck biedt ondernemer inzicht in liquiditeit en scenario’s

18-10-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland gaan bedrijven ondersteunen om stappen te zetten tegen kinderarbeid en hen zo voorbereiden op wetgeving die komen gaat. Met het project Kinderrechten kunnen ondernemers onder meer een scan doen om het mogelijke risico van kinderarbeid in de keten te achterhalen en kosteloos de hulp inschakelen van een onafhankelijke adviseur.

14-10-2021

Een sterke Europese aanpak en wetgeving is nodig tegen zaken als kinderarbeid en milieuvervuiling in toeleveringsketens buiten de EU. Dat staat in het SER-advies dat donderdag verscheen over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

14-10-2021

De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat er in het hele land zorgen zijn over de verslechtering van het vestigingsklimaat.

12-10-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland en de andere partijen in de Sociaal-Economische Raad (SER) hebben maandag het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl gepresenteerd.

11-10-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland positief over maatregelen die staatssecretaris Vijlbrief aankondigt inzake belastingschulden van ondernemers.

11-10-2021

De voorzitters van MKB-Nederland, VNO-NCW en BOVAG ondertekenen met demissionair ministers Grapperhaus en Blok het project Samen Digitaal Veilig.

07-10-2021

‘Tweederde van de bedrijven heeft al afspraken gemaakt over het hybride werken. Bedrijven hebben vooral behoefte aan goede voorbeelden. Extra regels zijn niet nodig.’ Dat is kort samengevat de strekking van een nieuw onderzoek naar hybride werken onder kleine en grote bedrijven van VNO-NCW en MKB-Nederland. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leden van VNO-NCW, MKB-Nederland, AWVN en LTO Nederland.

04-10-2021

Het is een goede zaak dat bedrijven steeds vaker op hun maatschappelijke rol worden aangesproken, zegt Rabobank-ceo Wiebe Draijer in een interview met opinieblad Forum.

01-10-2021

‘Invest International is per oktober officieel van start. Dit betekent dat internationaal opererende Nederlandse bedrijven vanaf vandaag gebruik kunnen maken van deze nieuwe publieke bank, speciaal opgericht om projecten in buitenland te ontwikkelen en te financieren.

30-09-2021

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn content met de uitkomsten van het Kamerdebat over het steunpakket voor ondernemers. Met een aantal met algemene stemmen aangenomen moties wordt de vaste lastenregeling voor de nachthoreca verbreed en roept de Tweede Kamer op tot overbruggingsfinanciering voor bedrijven in de toerisme- en congressector, die nog lang de gevolgen zullen ondervinden van de beperkingen in het internationale reizen.

30-09-2021

De Dubai Expo 2020 gaat vandaag officieel van start. De komende zes maanden komen meer dan 180 landen in de Golfregio bijeen om zichzelf aan de wereld te presenteren op onder andere het gebied van innovatie, mobiliteit en duurzaamheid.

29-09-2021

KPN heeft de tweede editie van de CoSta Awards gewonnen voor de meest innovatieve en impactvolle samenwerking tussen een corporate bedrijf en een startup.