Het nieuws

Geld-financiering mkb
11-06-2024

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de Tweede Kamer vandaag heeft ingestemd met het Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden.

Europa-verkiezingen
10-06-2024

‘De uitslag van de Europees parlementsverkiezingen biedt goede basis om komende jaren te werken aan een weerbaar én economisch sterk Europa'.

29-02-2024

Een brede maatschappelijke coalitie presenteert vandaag de Uitvoeringsagenda Wonen om het enorme woningtekort in ons land in te lopen

22-02-2024

Biotechnologie speelt de komende jaren een cruciale rol in het versterken van de Europese concurrentiekracht.

20-02-2024

Het is zeer goed nieuws dat het aantal werknemers zonder pensioenregeling flink afneemt.

16-02-2024

De Tweede Kamer stemde deze week vóór de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij.

15-02-2024

Volgens ondernemers is het ondernemingsklimaat in Nederland het afgelopen jaar op veel fronten verder verslechterd. Bijna de helft van de ondernemers vindt Nederland geen aantrekkelijk land om in te ondernemen en bijna 20% overweegt een vertrek uit ons land.

14-02-2024

Voor verdere innovatie in en verbetering (van de kwaliteit van) de zorg is het cruciaal dat er snel een goed en zo veel mogelijk gestandaardiseerd systeem voor de uitwisseling van data komt. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn daarom positief over de opstelling van een nationale strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel (GIS) door het ministerie van VWS.

12-02-2024

‘Een beetje meer liefde voor het ondernemingsklimaat’. Die oproep doen ondernemers uit het hele land vandaag aan de Tweede Kamer.

09-02-2024

Om te zorgen dat we minder afhankelijk worden van andere werelddelen voor essentiële grondstoffen, en om schoner te produceren, zullen we onze productie op nieuwe leest moeten schoeien.

09-02-2024

‘Bundel krachten voor een sterke samenleving waarin iedereen mee kan doen.’ In een brief aan de informateur pleiten vertegenwoordigers uit het onderwijs, gemeenten, gezondheidsfondsen, bedrijfsleven, de zorg en diverse maatschappelijke organisaties voor een doortastende aanpak van de groeiende gezondheidscrisis in ons land.

08-02-2024

‘Voor ondernemingen is essentieel dat volledig Engelstalige bachelors mogelijk blijven waar de arbeidsmarkt dringend behoefte aan heeft op het terrein van: beta-talent, dus studies in onder meer hightech, biosciences en healthcare. Deze opleidingen moeten ook kunnen blijven groeien,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

30-01-2024

Het kabinet moet snel werk maken van gezondheidsbevordering en sociaal-economische gezondheidsverschillen verkleinen.

29-01-2024

Vanaf vandaag is de SER-dataverkenner toegankelijk. Daarin geven grote vennootschappen voor het eerst volledig inzicht in hoe ver zij zijn qua man-vrouwverhouding in de top en subtop van hun bedrijf en hun plannen op dat terrein.

22-01-2024

De drinkwatervoorziening staat op het spel zo waarschuwde de Inspectie Leefomgeving en Transport Nederland onlangs. Er moet volgens de inspectie veel meer tempo worden gemaakt met vergunningen voor nieuwe waterbronnen en uitbreiding van bestaande bronnen. Dat is belangrijk voor burgers, talloze ondernemers en voor bijvoorbeeld de productie van je eten of andere zaken die we allemaal dagelijks nodig hebben.’ Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag in een brief aan de Tweede kamer in verband met een komend debat over onze waterhuishouding.

22-01-2024

‘Op het gebied van digitale infrastructuur scoort Nederland nog steeds bovengemiddeld goed.

22-01-2024

VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich zorgen over het afnemend verdienvermogen van de Nederlandse economie. Dat schrijven de ondernemersorganisaties vandaag in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar debat over het verdienvermogen van Nederland.

19-01-2024

Vandaag presenteerde de minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens namens het kabinet de ‘Nationale Technologiestrategie’. VNO-NCW en MKB-Nederland zien de deze strategie als een belangrijke stap om te zorgen dat Nederland op technologisch vlak een been bij trekt.