Het nieuws

14-06-2024

De geplande versobering van de 30%-regeling - een fiscale regeling die helpt buitenlands talent naar ons land te halen - is slecht voor de toekomst van Nederland.’ Dat blijkt onomstotelijk uit de nieuwe evaluatie van de regeling die vandaag is verschenen,’ aldus ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

14-06-2024

‘Verschillende fiscale regelingen gericht op ondernemers in Box 1 (bijv. met een eenmanszaak) moeten worden omgebouwd naar regelingen die ondernemers helpen door te groeien door te investeren, innoveren en de stap naar werkgeverschap zetten. Dat levert extra economische groei, extra belastinginkomsten op én het versterkt onze toekomstige concurrentiekracht.’

13-05-2024

‘Het herstel van Europese concurrentiekracht moet de komende vijf jaar hét centrale thema zijn in de Europese Unie.’

13-05-2024

Werk is een belangrijke factor om gezondheidsverschillen tussen mensen te verkleinen.

07-05-2024

‘Het huidige energiesysteem in Nederland, en de Europese Unie (EU), is voor ongeveer 80% gebaseerd op (veelal geïmporteerde) fossiele brandstoffen. Dit maakt ons huidige energiesysteem erg kwetsbaar en kwetsbaarder dan bijvoorbeeld in de VS of China.

03-05-2024

Voorbarig en de oplossingen hadden er al kunnen liggen.’ Met die woorden reageren VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland richting (link) hun leden op het ‘ultimatum’ dat FNV deze week heeft gesteld rondom de verlenging en verruiming van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Voor 15 mei 2024 zou de overheid hier duidelijkheid over moeten geven, omdat anders acties volgen aldus de bond.

26-04-2024

‘We moeten nu de keuze maken de maakindustrie te vergroenen. Dat betekent: volle bak op uitvoeren, stabiel beleid en investeren in nieuwe industrie.' Focco Vijselaar, algemeen directeur van VNO-NCW, sprak donderdag in de Tweede Kamer.

25-04-2024

Acht op de tien ondernemers vinden de regeldruk binnen de Europese Unie te hoog, blijkt uit een enquête van opinieblad Forum.

25-04-2024

‘Nederland kent een goede digitale uitgangspositie. Ons land bezit over een uitstekende digitale infrastructuur en onze economie is sterk gedigitaliseerd. Toch dreigen we onze goede positie te verliezen als we de komende jaren niet blijven investeren in digitale infrastructuur en nieuwe technologieën.’ Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag in aanloop naar het debat over onze digitale infrastructuur en economie in de Tweede Kamer.

23-04-2024

Er is dringend en fundamenteel ingrijpen nodig om de achterstanden met sociaal-medische beoordelingen bij het UWV op te lossen, zeker gezien de steeds verder stijgende vraag. Die oproep doen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer, die morgen debatteert over arbeidsongeschiktheid.

23-04-2024

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben vandaag de nieuwe website www.checkjestageplek.nl gelanceerd. Het is een informatiepunt om leerbedrijven te helpen hun mbo-stages optimaal in te richten.

23-04-2024

De aanpak van witwassen schiet te kort. Ondanks de talloze verplichtingen en regels bij poortwachters worden er niet of nauwelijks meer ‘boeven’ gepakt, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering worden geraakt.

19-04-2024

‘Geef de financiële sector ruimte om bedrijven te bedienen’.

17-04-2024

VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen het rapport van voormalig Italiaans premier Enrico Letta over de toekomst van de Europese interne markt. Letta pleit onder meer voor verdere integratie van kapitaal-, telecom- en energiemarkten en voor het verminderen van bureaucratie en regeldruk.

17-04-2024

‘Nederland moet kiezen of het z’n grotere industriële bedrijven wil behouden. Dat is simpel gezegd waar het op dit moment om gaat bij de maatwerkafspraken.’ Dat zei de voorzitter van VNO-NCW Ingrid Thijssen vanmorgen in een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer.

17-04-2024

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een update gemaakt van de in 2021 gepresenteerde nieuwe koers.

15-04-2024

Het is goed dat het kabinet in de Voorjaarsnota 2024 de begrotingsteugels aanhaalt en extra geld wil uittrekken voor onder meer een gelijker speelveld voor de industrie (CEI).

08-04-2024

De oplossing van het klimaatprobleem is een zaak voor iedereen. Het Nederlands bedrijfsleven heeft zich hieraan gecommitteerd.