Het nieuws

14-06-2024

De geplande versobering van de 30%-regeling - een fiscale regeling die helpt buitenlands talent naar ons land te halen - is slecht voor de toekomst van Nederland.’ Dat blijkt onomstotelijk uit de nieuwe evaluatie van de regeling die vandaag is verschenen,’ aldus ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

14-06-2024

‘Verschillende fiscale regelingen gericht op ondernemers in Box 1 (bijv. met een eenmanszaak) moeten worden omgebouwd naar regelingen die ondernemers helpen door te groeien door te investeren, innoveren en de stap naar werkgeverschap zetten. Dat levert extra economische groei, extra belastinginkomsten op én het versterkt onze toekomstige concurrentiekracht.’

05-04-2024

Staatssecretaris Van Rij geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat de door de Tweede Kamer in het najaar gekozen maatregelen onverstandig zijn

04-04-2024

Uit onderzoek blijkt dat de kosten van elektriciteit voor industrie in Nederland schrikbarend hoger zijn dan in omringende landen.

28-03-2024

Uit het rapport over Tata Steel dat vandaag verscheen, in opdracht van het kabinet, wordt duidelijk dat een snelle keuze over Tata nodig is. Volgens VNO-NCW is het rapport een goed startpunt.

28-03-2024

VNO-NCW waardeert de inspanningen van het kabinet om extra geld vrij te maken voor noodzakelijke investeringen in de Brainportregio Eindhoven. ‘Brainport is dé technologische en economische motor van Nederland en is ook strategisch van groot belang. Het is daarom goed dat het demissionaire kabinet nu extra investeert in wonen, wegen en het scholen van technisch talent. Het pakket is een goede eerste stap en nu is het zaak dat zo snel mogelijk de spade in de grond gaat en we overgaan tot uitvoeren’, aldus de ondernemersorganisatie.

28-03-2024

De Onderwijsraad komt met een aantal goede adviezen om leren in de beroepspraktijk verder te verbeteren.

27-03-2024

VNO-NCW en MKB-Nederland willen graag met de bonden en de overheid aan tafel over gezond werken tot aan de pensioenleeftijd.

22-03-2024

‘Ondernemers in heel Europa zijn -in aanloop naar de komende Europese verkiezingen- somber gestemd over de vooruitzichten voor de Europese economie. 2023 was opnieuw een economisch teleurstellend jaar en ook de vooruitzichten qua innovatie en productiviteit zijn niet goed voor Europa. Zo nam de kloof qua productiviteit en innovatie met de VS verder toe.’ Dat en meer blijkt uit de nieuwe ‘Reform Barometer’ die Business Europe -onze Europese koepelorganisatie- elk jaar presenteert en die een indruk geeft van de Europese concurrentiekracht.

20-03-2024

Op 21 maart a.s. staat een commissiedebat gepland over de mededeling van de Europese Commissie tot vaststelling van een Europees klimaatdoel voor 2040. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn van mening dat een dergelijk doel voor 2040 behulpzaam kan zijn richting klimaatneutraliteit in 2050, maar roepen op om nu éérst en vooral te focussen op het oplossen van de praktische problemen in de uitvoering van de energietransitie. Ook pleiten ze voor een ‘Europese Industrie Deal’ die de ‘Green Deal’ondersteunt.

18-03-2024

‘Laat 2024 en 2025 geen verloren jaren worden voor de woningbouw.’

12-03-2024

Van 19 tot en met 21 maart gaat een delegatie Nederlandse ondernemers op economische missie naar Vietnam.

11-03-2024

Zet een streep door de voorgenomen extra verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli aanstaande.

11-03-2024

Het Versnellingshuis Nederland Circulair! blijft ook de komende jaren ondernemers helpen bouwen aan circulaire producten en ketens.

11-03-2024

‘Er leven veel zorgen bij energie-intensieve industriebedrijven over de verschillende hindernissen voor de energietransitie, zoals netcongestie en de trage vergunningverlening.’

07-03-2024

‘Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland’. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties in een brief aan de Tweede kamer. Zij pleiten in de brief voor het doorgaan van de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds.

07-03-2024

Een meer circulaire economie (CE) biedt de kans om minder afhankelijk te worden van andere werelddelen.

06-03-2024

De Tweede Kamer heeft een reeks moties aangenomen waarmee zij de regeldruk voor ondernemers wil indammen en voorkomen.